>>>POWSTANIE HALA SPORTOWA PRZY NASZEJ SZKOLE<<<

W ramach programu Olimpia!

Wiceminister Sportu i Turystki - Pan Andrzej Gut Mostowy przywiózł promesę o wartości 1,62 mln zł. na budowę  sali sportowej o lekkiej konstrukcji w Rdziostowie. Promesę z rąk Wiceministra odebrał Wójt Gminy Chełmiec – Bernard Stawiarski i Dyrektor SP Rdziostów – Urszula Łabuda. Pieniądze te pochodzą z pilotażowego programu „OLIMPIA – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski  na Igrzyskach Olimpijskich”. Gmina Chełmiec w marcu tego roku złożyła wniosek do tego programu. Szacowana całkowita wartość zadania  to 3 mln zł, a pozostałą część czyli 1,38 mln  zł gmina zabezpieczy jako wkład własny. Sala zlokalizowana będzie przy Szkole Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie. Gmina podpisała już umowę z projektantem i wyznaczyła mu termin opracowania dokumentacji technicznej na grudzień 2023 r. Następnie zostanie ogłoszony przetarg, a wybrany wykonawca będzie miał 10 miesięcy na wybudowanie nowej sali.
W ramach tej inwestycji planuje się wykonać:
1. Roboty ziemne,
2. Nawierzchnia boiska,
3. Zadaszenie,
4. Zaplecze sanitarno-szatniowe,
5. Łącznik pomiędzy szkołą a projektowaną halą,
6. Instalacja elektryczna i oświetlenie hali LED,
7. Scena wraz z kosztem wykładziny ochronnej na boisko,
8. Strzelnica laserowa,
9. Trybuny i ławki.
 Wróc do listy aktualności

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

Tel. 18 548 0 470
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie