AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Ogólnopolski Program Edukacyjny realizowany w klasie I

W roku szkolnym   2021/2022  uczniowie klasy pierwszej realizowali  ogólnopolski program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” . Głównymi celami programu były: edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole, wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.

W ramach programu  uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa: w szkole i na wycieczce, na drodze, w domu i Internecie. Poznały również zagadnienia związane z pierwszą pomocą. Realizacja scenariuszy zajęć odbywała się na podstawie proponowanych przez organizatora materiałów edukacyjnych otrzymanych drogą elektroniczną. Otrzymane scenariusze lekcyjne oparte były na metodach efektywnego uczenia się, były to skojarzenia liczbowe, drama, mapa myśli czy burza mózgów. Ponadto uczniowie uczestniczyli w praktycznych zajęciach na przejściu dla pieszych, uczyli się  przepisowego poruszania się po drodze oraz zasad bezpiecznej zabawy podczas przerw, wzywania pomocy oraz podstaw udzielania pierwszej pomocy.

Program kształtował u dzieci postawy odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczył właściwej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Podsumowaniem uczestnictwa w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka” był udział wszystkich pierwszoklasistów w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie rozwiązywanym on-line. Realizacja zadań wynikających z programu okazała się godną uwagi inwestycją w bezpieczną przyszłość naszych dzieci, które wykazały się dużą wiedzą w tematyce bezpieczeństwa w domu, w szkole, w drodze do szkoły i w Internecie. W wyniku podjętych działań szkoła otrzymała  Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” w roku szkolnym 2021/2022, a pierwszoklasiści Dyplomy Bezpiecznego Puchatka.

 
Wróc do listy aktualności

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

Tel. 18 548 0 470
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie