NAUKA ZDALNA

Komunikaty dyrektora szkoły

Szanowni Rodzice,

zgodnie z decyzją rządu od poniedziałku 20 grudnia br. do 9 stycznia 2022 r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I- VIII szkół podstawowych.

Bez zmian pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego. 

Zajęcia zdalne będą prowadzone w naszej szkole  za pomocą platformy MS Teams, zgodnie z dotychczasowym planem zajęć (niewielka modyfikacja nastąpi w klase III). Ze względu na higienę pracy przed komputerem, czas zajęć może ulec skróceniu do 30 min.

Prosimy rodziców aby wsparli swoje dzieci w technicznej obsłudze aplikacji. W przypadku trudności technicznych proszę kontaktować się z wychowawcą klasy. 

Obiady ze stołówki szkolnej można odbierać codziennie w najbliższym tygodniu w godz. 10:00 - 11:30. 

Od 23 grudnia  do 31 grudnia 2021 r.  trwa  zimowa przerwa świąteczna. Ferie zimowe trwają od  17  do 30 stycznia 2022 r.

Klasyfikacja śródroczna uczniów odbędzie się 13 stycznia 2022r.

Urszula Łabuda

Dyrektor szkoły
Wróc do listy aktualności

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

Tel. 18 548 0 470
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie