PROJEKT E-TWINNING

Innowacja pedagogiczna

W kwietniu bieżącego roku szkolnego klasa V rozpoczęła realizację innowacji z języka angielskiego  pt. „My free time” realizowanej w ramach projeku eTwinning. Projekt ten promuje współpracę między szkołami w kraju, a także współpracę szkół na płaszczyźnie międzynarodowej. Dzięki innowacji uczniowie mieli możliwość przedstawić swoją szkołę oraz swoje zainteresowania nawiązując tym samym współpracę z uczniami Szkoły Podstawowej w Olszanie oraz uczniami Szkoły Podstawowej w Dobrej. Ponadto celem realizacji projektu było rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim oraz poszerzenie zasobu słownictwa w omawianym temacie.

Plan innowacji zakładał dwumiesięczną współpracę podzieloną na trzy etapy. Podczas pierwszego etapu uczniowie prezentowali ich ulubione formy spędzania wolnego czasu w dowolnej formie: prezentacji, krótkich filmików lub zdjęć z opisem. W drugim etapie klasa przedstawiała niezwykłe zainteresowania. Podsumowaniem innowacji była interaktywna gra przygotowana przez szkoły współpracujące. Uczniowie przygotowywali gry za pomocą aplikacji Learning App itp. Zadaniem każdej klasy było zagranie w grę przygotowaną przez szkoły partnerskie. Narzędziem do komunikowania się nauczycieli i uczniów oraz umieszczania wszystkich wytworzonych materiałów była platforma Twinspace, do której każdy z uczniów uzyskał indywidualny login i hasło.

Być może po zakończeniu projektu zdobyta wiedza i umiejętności, a także  niektóre aplikacje posłużą uczniom do dalszego rozwijania umiejętności lingwistycznych.

 
Wróc do listy aktualności

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

tel. fax. 18-443-00-64
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl