TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY

Szkoła jak nowa!

Gmina Chełmiec jest w trakcie realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmiec”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Inwestycja ta, realizowana w ramach projektu, polega na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych w 11 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełmiec.

W ramach projektu zakończono już prace termomodernizacyjne w naszej szkole. Prace budowlane polegały na:

  1. Dociepleniu ścian zewnętrznych, przyziemia oraz w gruncie styropianem
  2. Dociepleniu ścian wewnętrznych poddasza wełną mineralną
  3. Dociepleniu stropu pod dachem płytami z wełny mineralnej
  4. Ociepleniu ościeży okiennych i drzwiowych styropianem,
  5. Wymianie starych okien zewnętrznych oraz drzwi na nowe
  6. Wymianie źródła ciepła na kotłownię opalaną biomasą wraz z automatyką pogodową
  7. Montażu zaworów termostatycznych oraz regulacja hydrauliczna instalacji c.o.
  8. Zainstalowaniu liczników ciepła

Uzupełnieniem prac termomodernizacyjnych były niezbędne roboty towarzyszące bezpośrednio powiązane z ww. zabiegami termomodernizacyjnymi np. roboty demontażowe na elewacji, przygotowanie podłoża pod docieplenie, roboty wykończeniowe, itp. Wykonano również remont schodów ewakuacyjnych przy placu zabaw. Nasza szkoła nabrała świeżego wyglądu.

 
Wróc do listy aktualności

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

tel. fax. 18-443-00-64
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl