UROCZYSTE OTWARCIE BOISKA SZKOLNEGO

"Sport pozwala pokazać piękną stronę życia..."

1 czerwca 2022 roku był dla całej społeczności szkolnej niezwykle wyjątkowy. W Dniu Dziecka odbyło się uroczyste otwarcie  boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie, które zostało wyremontowane w ramach środków własnych Gminy Chełmiec w wysokości 376 tys. zł oraz przyznanego dofinansowania z programu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa” w wysokości 124 tys. zł. W sumie inwestycja wyniosła 500 tys. zł. Ponadto na nasadzenie zieleni wokół boiska sportowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzymano dotację w wysokości 12 tys. zł.

W ramach remontu dokonano wymiany nawierzchni asfaltowej na poliuretanową, wokół boiska zamontowano nowe ogrodzenie, korytka odwadniające oraz wybudowano, prowadzące do obiektu, nowe schody i chodnik, nasadzono wiele krzewów i kwiatów. Boisko przeznaczone jest  do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego.

W uroczystości wzięli udział:  Bernard Stawiarski  - Wójt Gminy Chełmiec,  Radosław Potoczek - Dyrektor Gminnego Zespołu Edukacji, Marcin Bulanda – Dyrektor Gminnego Centrum Funduszy Europejskich, prezes LGD Korona Sądecka, radny powiatowy, ks. Tadeusz Celusta  - proboszcz parafii w Marcinkowicach,  Andrzej Tyrkiel – przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, Urszula Łabuda dyrektor szkoły wraz z  nauczycielami i całą społecznością szkolną.

Oficjalna część rozpoczęła się od wesołego tańca z wstęgami w wykonaniu uczniów, a potem jak przystało na uroczystość otwarcia, przecięto wstęgę.  Wstęga opadła, a w niebo poszybowały kolorowe baloniki. Teraz już nic nie stało na przeszkodzie, by rozpocząć różne konkurencje sportowe. Zaproszeni goście oddali na bramkę „strzały otwarcia” , których oczywiście dzielnie bronili nasi uczniowie, a następnie swoich sił
w celnych strzałach spróbowali przedstawiciele uczniów. Później pan Grzegorz Bączek poprowadził dla wszystkich obecnych rozgrzewkę, a po niej uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych. Bardzo miłym akcentem uroczystości było wręczenie przez Pana Wójta statuetek dla drużyn nauczycieli i uczniów naszej szkoły, którzy rano rozegrali „mecz otwarcia” w piłkę siatkową.

W swoim wystąpieniu Pan Wójt złożył wszystkich dzieciom (dużym i małym) życzenia z okazji ich święta, życzył wielu sukcesów sportowych oraz zachęcił do korzystania z infrastruktury sportowej na terenie całej gminy. Zapewnił również, że to nie ostatnia inwestycja w naszej szkole, za co otrzymał gromkie brawa. Nasi goście obdarowali nas licznymi słodkościami oraz piłkami sportowymi, za co bardzo dziękujemy.

Uroczystość zakończyła się podziękowaniami, które w imieniu całej społeczności szkolnej do Wójta Gminy Chełmiec skierowała pani Dyrektor Urszula Łabuda. Oprócz słów podziękowań włodarz gminy otrzymał puchar, medal  i koszulkę sportową ze swoim nazwiskiem.

Podziękowania również zostały skierowane do wszystkich innych osób zaangażowanych w wykonanie tej inwestycji: pana Marcina Bulandy, pana Radosława Potoczka, pana Wacława Lelito,  pracowników biurowych oraz grupie remontowej Urzędu Gminy Chełmiec. Słowa podziękowania należą się również nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji Szkoły Podstawowej w Rdziostowie, rodzicom uczniów za przekazane sadzonki kwiatów oraz paniom z KGW w Rdziostowie za upiększanie terenu zielonego wokół szkoły.

Po części oficjalnej i wykonaniu pamiątkowych fotografii goście udali się na poczęstunek.

Nowy obiekt sportowy przy Szkole Podstawowej w Rdziostowie cieszy nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także jest nowoczesną infrastrukturą, która będzie służyła całej społeczności lokalnej.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=381040904061488&id=100064667443467

 

 

 
Wróc do listy aktualności

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

Tel. 18 548 0 470
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie