Konkurs "Bliższe Ojczyzny - Małopolska"

Projekt promocji edukacji regionalnej - V edycja 2007/2008

 

Program "Wierność korzeniom" z edukacji regionalnej powstał w wyniku inspiracji działalnością pani Marii Sopaty - założycielki i pierwszej kierowniczki szkoły w Rdziostowie oraz dużego zaangażowania nauczycieli uczących w tej szkole. Działania podejmowane z zakresu edukacji regionalnej nie sa okazjonalne i chwilowe. To za czasów pani Marii Sopaty szkoła brała udział w ogólnopolskim konkursie "Szukamy skarbów tysiąclecia". Pan Jan Jojczyk, ówczesny nauczyciel - wraz ze swoimi podopiecznymi - gromadzili stare przedmioty codziennego użytku. Szkoła zajęła miejsce I.

 

Następnie szkoła brała udział w konkursie "Przez X wieków Polski". Oto fragment notatki prasowej: "w grupie szkół zwyciężyła szkoła podstawowa w Rdziostowie. Jest to niewątpliwy sukces małej ale ambitnej szkoły, której poczynaniom przewodzi entuzjasta turystyki i przeszłości regionu - nauczyciel Jan Jojczyk. Sukces ten został poparty różnorodną pracą m.in. umieszczono przy szosie napis do miejsca masowej zagłady, drogę prowadzącą do cmentarza obsadzono topolami, a klonami - miejsce, gdzie oprawcy hitlerowscy gromadzili ofiary przed rozstrzelaniem. Opracowano też monografię cmantarza i wsi Rdziostów". Szkoła w tym konkursie również zajęła miejsce I. W archiwum szkoły znajduje się kronika prowadzona od roku 1922, kronika rozstrzelanych prowadzona przez Marię Sopatę , monografia wsi Rdziostów i MPN.

 

Program "Wierność korzeniom" został rekomendowany przez Wójta Gminy Chełmiec i przesłany na konkurs "Bliższe Ojczyzny - Małopolska". Dnia 28 maja 2008 roku odbyła się prezentacja dorobku regionalnego szkoły z udziałem komisji konkursowej w składzie:

  • Pan Władysław Ścianek - st.wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie
  • Pan Benedykt Kafel - etnograf - MCK Sokół w Nowym Sączu

Wśród zaproszonych gości był obecny pan Bernard Stawiarski - Wójt Gminy Chełmiec oraz pani wizytator Małgorzata Niemiec. W spotkaniu uczestniczyli także: ksiądz Prałat Józef Babicz - proboszcz parafii w Marcinkowicach, pan Artur Rola Dyrektor ZEAS w Chełmcu,  pan Jan Smoleń – Prezes Stowarzyszenia Lachów Sądeckich, pani Renata Tyrkiel – Dyrektor GOK w Chełmcu, dyrektorzy szkół sąsiednich, pan Radosław Potoczek – radny, pan Grzegorz Mróz – sołtys wsi, pani Mariola Pękala – Piekarska – Prezes Stowarzyszenia „Korzenie i skrzydła”, pan Józef Gościej –  - Senior Roku 2006,  kustosz Szkolnego Muzeum Historycznego przy Zespole Szkół  w Marcinkowicach, animatorzy kultury, miejscowi poeci,  rodzice, nauczyciele oraz uczniowie szkoły.

 

27 października 2008 roku w Auli Florianka w Krakowie odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu "Bliższe Ojczyzny - Małopolska" zorganizowanym przez MCK "Sokół" w Nowym Sączu oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. Szkoła w Rdziostowie zdobyła I miejsce i otrzymała dyplom, statuetkę oraz nagrodę pieniężną. Nagrody wręczali pan Leszek Zegzda -  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, pani Agata Szuta - I Wicekurator Oświaty, pan Antoni Malczak - Dyrektor MCK "Sokół" w Nowym Sączu.

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

Tel. 18 548 0 470
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie