ROK SZKOLNY 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, realizowanym na terenie województwa małopolskiego jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ubiegamy się o uzyskanie Certyfikatu "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo". W tym celu zrealizujemy zaplanowane działania zmierzające do poprawy poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Stopień realizacji wszystkich zadań związanych ze Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa prowadzony jest dwutorowo.Pierwszy etap odbywa się na poziomie placówki oświatowej, która dokonuje oceny efektywności podejmowanych działań. Drugi etap odbywa się w trakcie audytu przedcertyfikacyjnego, dokonywany jest on raz w roku w miesiącu maju – czerwcu.

Został powołany zespół do spraw bezpieczeństwa w szkole:

 • mgr Anna Wieczorek - szkolny koordynator
 • mgr Grzegorz Bączek - członek

Harmonogram działań w szkole:

 • wrzesień 2014 - omówienie projektu ZPB na zebraniu Rady Pedagogicznej, wybór koordynatora i zespołu ds. bezpieczeństwa
 • 24 września 2014 - zgłoszenie do udziału w projekcie
 • 19 listopada 2014 - spotkanie informacyjne dla nauczycieli i rodziców, wizja lokalna miejsc najbardziej zagrożonych w szkole i jej okolicy
 • listopad - grudzień 2014 - badanie ankietowe dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • 9 marca 2015 - spotkanie informacyjne dotyczące projektu ZPB dla podmiotów biorących udział w tym projekcie, opracowanie Zintegrowanego Planu Działań
 • marzec/czerwiec 2015 - realizacja Zintegrowanego Planu Działania
 • maj 2015 - audyt zespołu certyfikującego
 • czerwiec 2015- przyznanie certyfikatu
 • wrzesień 2015 - uroczysta gala w Krakowie

Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa na terenie szkoły naprawy i modernizacji wymaga kilka szczególnych miejsc.

    

 

 

W okresie listopad 2014 - styczeń 2015  przeprowadzono badania ankietowe dla rodziców i nauczycieli i uczniów. Poniżej przedstawiamy wnioski z analizy ankiet.

Analiza ankiet ZPB

Dotychczas zrealizowano nastepujące działania:

 • 10 grudnia przedstawiciele Departamentu MAC z Warszawy przeprowadzili warsztaty dla uczniów klas IV-VI na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie m.in. informowali o takich zagrożeniach jak: cyberprzemoc, spam, łańcuszki, wirusy i uzależnienia.

   

 • 21 stycznia 2015 roku pogadankę edukacyjną dla seniorów nt. „BEZPIECZNY SENIOR, BEZPIECZNY PIESZY” przeprowadził  st. asp. Ryszard Ogurek z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, której celem było podniesienie świadomości osób starszych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i konieczności posiadania elementów odblaskowych. Na jej zakończenie każdy uczestnik otrzymał opaski i breloczki odblaskowe, które ufundowała sądecka policja , Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rdziostowie oraz PZU.  

   

 • Dnia 13 lutego ratownicy Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzili dla wszystkich uczniów pogadankę w ramach akcji „Bezpieczna Woda”, przed nadchodzącymi feriami zimowymi, która była uzupełnieniem do ulotek informacyjnych rozdanych dzieciom przez wychowawców.

   

W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w dniu 9 marca 2015 roku odbyło się spotkanie zespołu partnerów, w którym uczestniczyli:

- asp. szt. Barbara Leśniak – koordynator projektu ZPB - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,

- sierż. sztab. Jan Faron – dzielnicowy, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,

- pan Radosław Potoczek – dyrektor ZOEASz w Chełmcu,

- pan Grzegorz Mróz – sołtys wsi Rdziostów,

- pan Zbigniew Kuźma – radny Gminy Chełmiec,

- pan Rafał Majda – Komendant Straży Gminnej w Chełmcu,

-  pan Dariusz Gerhardt – Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu,

- pan Paweł Fałowski – przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu,

- pani Dorota Mirek – Przewodnicząca Rady Rodziców,

- pan Marcin Bielatowicz – przedstawiciel rodziców, funkcjonariusz KMP w Nowym Sączu,

a także

- mgr Urszula ŁabudaDyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków,

- mgr Anna Wieczorek - szkolny koordynator projektu ZPB,

- mgr Grzegorz Bączek - członek zespołu ZPB,

- mgr Marta Podobińska – szkolny koordynator Szkoły Promującej Zdrowie.

W jego trakcie omówiono efekty dotychczas wdrożonych działań, a także zaplanowano kolejne pomysły do realizacji, które zostały ujęte w Zintegrowanym Planie Działania na lata 2015 - 2016.

 

ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA

Realizacja Zintegrowanego Planu Działania:

 • Z wizytą u Strażaków

Dzieci z klasy I odwiedziły Komendę Miejską  Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, w ramach Dni Ochrony Przeciwpożarowej, które obchodzone są w maju. Uczniowie mogli zobaczyć sprzęt używany przez strażaków i poznać lepiej ich prace.

 • Poprawa bezpieczeństwa wokół szkoły
  W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła realizuje Zintegrowany Plan Działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, który został wypracowany na spotkaniu z partnerami szkoły dnia 9 marca 2015 roku. Ustalono m. in. że przejście dla pieszych w pobliżu szkoły jest szczególnie niebezpieczne. Pasy znajdują się tuż za wzniesieniem, co powoduje, że są słabo widoczne dla kierowców. Pani Dyrektor szkoły wraz z zespołem koordynującym oraz partnerami szkoły podjęła działania w celu lepszego oznakowania tego miejsca. Pomalowano pasy białą i czerwoną farbą, wykonano poprzeczne czerwone linie grubowarstwowe, które ostrzegają kierowców o zbliżaniu się do pasów; wstawiono dodatkowy znak pionowy "Przejście dla pieszych". Zmieniło się również obejście wokół szkoły. Wyasfaltowano wjazd do szkoły, parking wysypano klińcem, zakupiono garaż blaszany a w budynku szkoły wykonano remont wentylacji.

 • Egzamin na kartę rowerową

  Dnia 10 czerwca bieżącego roku w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową, do którego przystąpiło 9 uczniów z klasy IV. Uczniowie mogli się sprawdzić po całorocznym przygotowaniu na lekcjach zajęć technicznych  w ramach wychowania komunikacyjnego. Egzamin przeprowadził pan mgr inż. Kazimierz Opoka- Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu w zakresie techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego.  Sprawdzian składał się II części: teoretycznej  podczas, której uczniowie ustnie odpowiadali ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz z   praktycznej podczas, której mieli przejechać prawidłowo wcześniej przygotowany tor. Wszyscy wykazali się bardzo dobrą znajomością przepisów w ruchu drogowym i wkrótce otrzymają wydaną przez panią Dyrektor kartę rowerową.

  Po zakończonym egzaminie uczniowie otrzymali odblaski w postaci: kamizelek, opasek na rękę zawieszki i maskotki ufundowane przez Małopolski  Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, aby jeszcze bardziej zadbać o bezpieczeństwo posiadaczy karty rowerowej.

 • Bezpieczna Woda - szkolenie WOPR - edycja letnia

  18 czerwca po raz kolejny odwiedzili nas panowie ratownicy z Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w ramach akcji „Bezpieczna Woda” – edycja letnia. Oprócz ogólnych informacji o bezpiecznym spędzaniu czasu nad zbiornikami wodnymi uczniowie mogli poćwiczyć rzucanie profesjonalnymi rzutkami do ratowania osoby tonącej i zobaczyć sprzęt i jego zastosowanie, który pomaga ratownikom w ich pracy. Ponadto dzieci mogły przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i poćwiczyć na fantomach. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali od wychowawców ulotki, które pomogą w bezpiecznym spędzeniu wakacji.  

  Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez szkołę projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, lecz było również odpowiedzią na apel pani Minister Edukacji Narodowej w związku z dużą liczbą utonięć w ostatnich miesiącach.

 • Bezpieczne Wakacje 2015

Nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiej akcji BEZPIECZNE WAKACJE 2015. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Wszyscy uczniowie otrzymali ulotki informacyjne o zasadach zachowania się w górach, nad morzem, w podróży oraz w czasie wolnym. Ponadto nauczyciele w ciągu roku szkolnego zorganizowali wiele przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów. W ostatnich dniach szkoły wszyscy uczniowie obejrzeli film pt. „Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i korzystanie ze sportów wodnych”, który przygotowali instruktorzy z Grupy Specjalnej Płetwonurków RP.

Za wszystkie działania podejmowane w celu przygotowania dzieci i młodzieży do bezpiecznego spędzenia wakacji otrzymaliśmy certyfikat od organizatora akcji.

SPRAWOZDANIE ZPB