Historia Rdziostowa

Rdziostów ma dawny rodowód i ciekawe pochodzenie swej nazwy. Najprawdopodobniej jest to nazwa topograficzna związana z gwarą nazw rdestu "rdziost", lub żywokostu "zrost" (1293 Srostow, 1538 Srostow, 1581 Zrostow). Najdawniejsze ślady osadnictwa pochodzą z okresu kultury łużyckiej i okresu wczesnośredniowiecznego. Odkryte one zostały na wzniesieniu zwanym "grodzisko", leżącym na pograniczu Rdziostowa i Marcinkowic.

 

Akt lokacyjny otrzymała wieś w 1293 roku z rąk Gryfiny, księżnej klasztoru klarysek starosądeckich i od tego czasu aż do XVII wieku (sekularyzacja dóbr dokonana przez Józefa II cesarza Austrii) wchodziła prawie w całości (część była szlachecka) w skład dóbr klasztornych. W połowie XIX wieku wieś nawiedziła epidemia cholery. Zmarłych chowano na specjalnym miejscu zwanym "cmentarzem cholerycznym". Wtedy w podzięce za ocalenie rodzina Potoczków ufundowała kapliczkę.

 

W okresie I wojny światowej we wsi stacjonowała bateria Legionowa, której zadaniem było ostrzeliwanie drogi położonej po przeciwnej stronie Dunajca, a w jednym z tutejszych domów stacjonował wówczas Józef Piłsudski. W roku 1922 rozpoczęto na terenie wsi zorganizowane nauczania. W tragicznych czasach okupacji hitlerowskiej Rdziostów stał się miejscem straceń wielu Sądeczan, których ciała staraniem Pani Marii Sopaty (kierowniczki szkoły) zostały po zakończeniu działań wojennych przeniesione na wspólny cmentarz. Cmentarzem tym do dzisiaj opiekują się dzieci ze szkoły w Rdziostowie. Okres okupacji dla wsi skończył się 18 stycznia 1945 roku.

 

Po II wojnie światowej oblicze wsi szybko się zmieniło. Liczba ludności wsi ciągle się powiększa, ze względu na malownicze położenie na północno - zachodnich obrzeżach Kotliny Sądeckiej i bliskość Nowego Sącza, z którym łączy ją droga prowadząca do Limanowej przez Chełmiec i Marcinkowice. Do obiektów godnych uwagi należą: grodzisko, cmentarz wojenny, piękne kapliczki (jedna z połowy XIX wieku i dwie współczesne), dąb "pomnik przyrody" rosnacy na atrakcyjnym widokowo miejscu oraz interesujący przyrodniczo Leśny Jar, znajdujący się w pobliżu wsi.

 

Z Rdziostowa można odbywać niezbyt męczące wycieczki np.: na Białowodzką Górę, czy ścieżką przyrodniczą Rdziostów - Chełmiec. Rdziostów to miejscowość bogata w tradycję kultywowaną przez lokalną społeczność wspierana przez działania szkoły. O swojej wsi żyjący w niej ludzie mówią z szacunkiem i głęboką miłością.

 

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

Tel. 18 548 0 470
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie