Kalendarium szkoły

 • 19 II 1923 - rozpoczęcie zorganizowanego nauczania w domu prywatnym Jana Szkaradka pod kierownictwem  Marii Sopaty.
 • 1928 / 29 - nauka w domu prywatnym Franciszka Potoczka
 • 1934 / 35 - przystąpienie do budowy szkoły wg projektu Józefa Wojtygi
 • 1937 / 38 - rozpoczęcie nauki w szkole
 • 1939 - 45 - prowadzenie zajęć w okresie jesiennym i wiosennym
 • 1945 / 47 - przekazanie pod opiekę szkoły cmentarza - Miejsca Pamięci Narodowej
 • 1948 - rozpoczęcie rozbudowy szkoły
 • 1949 / 50 - reorganizacja szkoły w 7-klasową szkołę podstawową
 • 1967 / 68 - Jan Wróbel nowym kierownikiem szkoły
 • 1972 / 73 - szkoła staje się 4-klasową filią gminnej Szkoły Zbiorczej w Chełmcu
 • 1974 / 75 - rozbudowa poddasza, utworzenie przy szkole ogniska przedszkolnego
 • 1976 / 77 - nowy kierownik szkoły - pani Teresa Pażucha
 • 1983 / 84 - przywrócenie placówce statusu Szkoły Podstawowej, nowym kierownikiem zostaje pan Andrzej Pażucha
 • 1984 / 85 - podniesienie stopnia organizacyjnego do kl. V
 • 1991 / 92 - nowy dyrektor szkoły pani Jadwiga Krawczyk, rozpoczęcie remontu i modernizacji szkoły
 • 1993 / 94 - zmiana stopnia organizacyjnego do kl. VI, nadanie szkole imienia Stanisława i Jana Potoczków
 • 1994 / 95 - podniesienie stopnia organizacyjnego do kl. VII
 • 1995 / 96 - po raz pierwszy szkołę opuszczają absolwenci szkoły 8-klasowej
 • 1997/98 - odbyło się uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń szkolnych, adoptowanych z mieszkania służbowego nauczycieli
 • 1998 / 99 - w wyniku reformy oświaty reorganizacja szkoły do 6-klasowej szkoły podstawowej.
 • 1999 – w ramach reformy edukacji zmieniono stopień organizacyjny szkoły na sześcioklasowy, a absolwenci kontynuują naukę w gimnazjum
 • 1999/2000 - Gminny Konkurs Tradycji i Kultury „Tu jest mój dom”, w wyniku którego powstał album pod takim samym tytułem
 • 2000/2001 - Gminny Konkurs „Strachy na wróble” zwieńczony wystawą w Muzeum Etnograficznym w Nowym Sączu i publikacją kartki pocztowej, przedstawiającej prace konkursowe
 • 2001/2002 – w szkole wymieniono stolarkę okienną
 • 2002/2003 - Gminny Konkurs "Kuchnia w moim domu” i wydanie książki pokonkursowej pod tym samym tytułem
 • 2003/2004 - w wyniku kolejnego Gminnego Konkursu „Mój dom, moja ziemia” powstało wydawnictwo noszące ten sam tytuł
 • 2003/2004 - wydana została książka „Wspomnienia z mojego domu”, której prezentacja została połączona z uroczystymi obchodami X rocznicy nadania imienia naszej szkole
 • 2004/2005 - prezentacja osiągnięć szkoły w MCDN w Nowym Sączu
 • I 2005 - wieczór wspomnień poświęcony pierwszej nauczycielce i założycielce szkoły pani Marii Sopacie
 • XII 2005- uchwałą nr 3/2005 nadanie szkole „Złotego Serca Lachowskiego" przez Kapitułę Stowarzyszenia Lachów Sądeckich
 • VI 2006 i 2007 - wyjazd uczniów do Kołobrzegu – Podczela na „Zieloną Szkołę”
 • IX 2007 - nowy dyrektor szkoły pani Urszula Łabuda
 • V 2008 - prezentacja dorobku regionalnego szkoły z udziałem komisji konkursu "Bliższe Ojczyzny- Małopolska"
 • 1 IX 2008 -  poświęcenie i nadanie szkole sztandaru -  Msza Święta z udziałem ks. biskupa Wiesława Lechowicza
 • IX-XI 2008 - remont szkoły - wymiana ogrodzenia, położenie kostki brukowej na parkingu szkoły, wykonanie odwodnienia wokół jednej ściany budynku, wymiana kanalizacji
 • 24 X 2008 - szkoła uzyskała tytuł laureata w konkursie "Bliższe Ojczyzny - Małopolska"
 • VIII 2009 - udział ucznia naszej szkoły w 94 Kongresie Języka Esperanto w Białymstoku
 • 5 IX 2009 - festyn szkolny "Pożegnanie wakacji w Rdziostowie"
 • 3 VII 2010 - festyn szkolny "Powitanie lata w Rdziostowie"
 • IX-X 2011- adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby stołówki – obiady dla dzieci
 • XII 2011 - podsumowanie Gminnego Konkursu połączone z promocją książki „Ziemia Chełmiecka z legendami w tle”
 • V 2012 - udział uczennic kl. IV w Kongresie Języka Esperanto w Berlinie
 • VI 2012 - obóz sportowy w Wiśle
 • IX 2012 - VI 2013 - realizacja projektu "ABC nauki - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów z terenu Gminy Chełmiec"
 • XII 2012 - przebudowa schodów do budynku szkoły
 • 19 II 2013 - Jubileusz 90 - lecia powstania szkolnictwa w Rdziostowie - wieczór wspomnień
 • 26 VI 2013 - szkoła uzyskała tytuł laureata w akcji "Ja i Ty  - bezpieczni w szkole". Uroczysta gala w Warszawie z udziałem pani minister Krystyny Szumilas
 • 4 VIII 2013 - festyn gminny z okazji 90. rocznicy powstania szkolnictwa w Rdziostowie, połączony z obchodami 720 rocznicy lokacji wsi Rdziostów oraz Imieninami Gminy Chełmiec; uroczysta msza święta w kościle parafialnym w Marcinkowicach
 • 14 XI 2013 - szkoła zdobyła III miejsce w konkursie "Otwarta szkoła". Uroczysta gala odbyła się w gmachu MEN w Warszawie. Szkoła otrzymała nagrodę finansową i dyplom
 • VIII 2014 - remont szkoły - instalacja elektryczna, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, wybudowanie ścianki działowej w dużej sali, podział klasy, wykonanie toalet dla dzieci w oddziale przedszkolnym, założenie dodatkowo 2 kamer na zawnątrz szkoły, założenie oświetlenia na zewnątrz szkoły
 • VIII - XI 2014 - realizacja projektu "Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Chełmiec"

 

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

Tel. 18 548 0 470
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie