Innowacja "Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych"

 

TYTUŁ INNOWACJI:  MYŚLĘ, DECYDUJĘ, DZIAŁAM - FINANSE DLA NAJMŁODSZYCH

CZAS TRWANIA: MARZEC 2021 - MAJ 2023

AUTOR INNOWACJI: MGR KATARZYNA WESOŁOWSKA

 

Innowacja pedagogiczna „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” jest szansą na to, aby uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji finansowej. Edukacja finansowa dzieci ma ogromy wpływ na ich przyszłość. Promowanie wiedzy wśród najmłodszych na temat finansów jest moim zdaniem najlepszą drogą do zdobycia umiejętności efektywnego gospodarowania własnymi środkami finansowymi i kreowania podstaw przedsiębiorczości w dorosłym życiu. Dzięki realizowaniu działań z zakresu edukacji finansowej dzieci będą miały zagwarantowany lepszy start w przyszłość i nie będą im obce podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii. Dzięki temu dzieci będą świadome tego, że na świecie istnieją różnorodne instytucje finansowe, z których mogą i umieją korzystać. Zbudowana i ugruntowana wiedza na temat pieniądza oraz zdobyte doświadczenie i umiejętności przyczynią się do lepszego funkcjonowania w rzeczywistości finansowej. Uczniowie w toku zajęć z obszaru edukacji finansowej doświadczą na własnej skórze sytuacji i zdarzeń związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach, co jest doskonałym przygotowaniem do funkcjonowania w dzisiejszym świecie, gdzie pieniądz odgrywa bardzo dużą rolę. Im więcej działań z zakresu edukacji finansowej, tym większa szansa dla uczniów na rozwój postawy krytycznego myślenia nad spotykanymi w przyszłości zjawiskami kultury finansowej, jak również szansa na to, aby nie zagubić się w świecie pełnym niebezpieczeństw, które są związane z procesami finansowymi.

 

Celem innowacji pedagogicznej „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” jest:

 • rozwój wiedzy i umiejętności finansowych uczniów,
 • rozwój podstaw krytycznego myślenia uczniów dotyczącego konsekwencji podejmowania decyzji finansowych, ich znaczenia w życiu każdej osoby i rodziny,
 • zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, a także uświadomienie im istnienia szeregu instytucji związanych z finansowym aspektem funkcjonowania człowieka oraz budowanie wiedzy na temat pieniądza w jego historycznym ujęciu,
 • zdobywanie rozmaitych doświadczeń związanych z rozwiązywaniem problemów, ustalaniem strategii negocjowania, argumentowania czy stawiania hipotez i ich weryfikowania, rekonstruowanie umiejętności związanych z funkcjonowaniem w rzeczywistości finansowej,
 • umożliwienie osobistego przeżycia sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach, argumentowaniem odwołującym się do znaczeń finansowych (opłacalność), a także krytycznym czytaniem tekstów związanych z pieniędzmi,
 • rozwijanie umiejętności wartościowania przejawów funkcjonowania finansowego na tle zagadnień ekonomicznych, rozumienia humanistycznego wymiaru procesów finansowych i namysłu nad wyborami związanymi z finansowym wymiarem stylów życia,
 • rozwijanie postawy krytycznego myślenia nad spotykanymi na co dzień zjawiskami kultury finansowej, rozbudzanie świadomego poruszania się w świecie zbudowanym przez mechanizmy ekonomiczne, poznawanie sensu procesów społecznych uwikłanych w mechanizmy ekonomiczne,
 • rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Obszary projektowe w programie edukacji finansowej, realizowane podczas innowacji „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” to:

 1. Pieniądze – historia, wymiana, wartość, rozmienianie, towary, wymiana barterowa, monety, banknoty, waluta, nominały, strefa euro,
 2. Zarabianie pieniędzy – zawody, zapłata, forma zapłaty, dochód, średnia płaca, minimalna płaca, zatrudnianie dzieci, bezrobocie, bieda, zasiłki, kieszonkowe, minimum socjalne, podatki,
 3. Gospodarstwo domowe – budżet, potrzeby członków rodziny, edukacja, zdrowie, dobra i usługi, ubezpieczenia, kieszonkowe, wydatki, rachunki, media, deficyt budżetowy, planowanie wydatków, kategorie wydatków,
 4. Przedsiębiorstwo – różne formy własności, wytwarzanie, dystrybuowanie, samozatrudnienie, praca dla kogoś, biznesplan w wersji mini, dzielenie się pieniędzmi, bankructwo, biznes, właściciel, pracownik, produkcja, opłaty, inwestycje, podatki, reklama, płace,
 5. Sklep – podaż, popyt, opłacalność zakupów (tanie i drogie towary), strategie marketingowe, kanały sprzedażowe: handel nowoczesny, handel tradycyjny, prawa konsumenta, promocje, lista zakupów, planowanie zakupów;
 6. Instytucje finansowe – oszczędności, odpowiedzialne pożyczanie, dług, kredyt i jego rodzaje, konto, konto dla dzieci, usługi finansowe, bankomat, wyciąg z konta, karty kredytowe, karty płatnicze,
 7. Oszczędzanie i inwestowanie – inwestycje, plan, oszczędzanie, oszczędności, akcje, giełda,
 8. Solidarność i wzajemna pomoc – udzielający pomocy, potrzebujący pomocy, zdarzenia losowe, trudne sytuacje życiowe, empatia, komunikowanie się.

 

 

26 kwietnia 2021r. rozpoczęła się realizację projektu „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”. Pierwszym działaniem były zajęcia zorganizowane przez uczniowiów klasy VII, którzy w ramach realizacji  swojego projektu NBP pn. „Giganci finansów osobistych”, poprowadzili lekcję dla swoich kolegów z klasy I. Siódmoklasiści, którzy połączyli się z pierwszakami za pomocą aplikacji Teams,  skupili się na wyjaśnieniu czym jest oszczędzanie, jakie są jego zalety i wady oraz w jaki sposób możemy oszczędzać. Zagadnienia te omawiane były w formie prezentacji multimedialnej. Kolejnym etapem zajęć było kolorowanie przez pierwszaków świnek – skarbonek, które od XIX w. są symbolem oszczędzania, a dlaczego tak jest również wyjaśnili uczniowie – ambasadorzy. W drugiej części lekcji pierwszoklasiści wysłuchali i obejrzeli bajkę o krasnoludku, który nie mógł sie zdecydować czy oszczędzać, czy nie, a w podjęciu decyzji pomogła mu Królewna Śnieżka.