Innowacja "Zakoduj swoją przyszłość"

 

TYTUŁ INNOWACJI:  ZAKODUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

CZAS TRWANIA: LUTY 2021 - CZERWIEC 2021

AUTOR INNOWACJI: MGR ANNA SARATA

 

 

Celem przeprowadzenia innowacji jest Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych, wychowanie do wartości oraz kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Celem innowacji będzie: ·       

  • Kształtowanie i rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności
  • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań,
  • Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, działać. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby małego człowieka może być edukacjaw modelu STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics). Idea STEAM to spójne połączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań. Uczniowie angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność takich zajęć jest wyższa niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, gdzie uczeń jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści. W zaproponowanej innowacji połączę dwie bardzo ważne kwestie: budowanie systemu wartości opartego na tradycji, dobrym przykładzie, rodzinie, krytycznym myśleniu oraz odpowiedzialne wykorzystywanie nowoczesnych technologii, wprowadzanie elementów algorytmicznego myślenia i naukę podstaw programowania. Zaproponowane aktywności w ramach innowacji „Zakoduj swoją przyszłość” pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego, czy będzie chciało w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania, czy nie.

 

SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI "ZAKODUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ"