Nadanie szkole imienia

Imprezą wieńczącą obchody 100-lecia ruchu ludowego było nadanie imienia braci Jana i Stanisława Potoczków - twórców pierwszej partii chłopskiej - Szkole Podstawowej w Rdziostowie, miejscowości, skąd wywodzili się patroni.Wydarzenie miało bardzo uroczysty charakter. Przygotowania trwały od dawna, a PSL włączył nadanie imienia w swój oficjalny rocznicowy program już na przełomie 1992-1993 roku.

Szkolną uroczystość przygotowali nauczyciele pod "wodzą" pani dyrektor Jadwigi Krawczyk. Cześć artystyczną - przygotowała Urszula Duda, stronę muzyczną nadzorowała Magdalena Ubieżajów. W ciągu roku szkolnego dzieci odbywały zajęcia dydaktyczne, na których zapoznawały się z miejscami życia i pracy braci Potoczków. Pogadanki na ten temat prowadził mgr Józef Gościej, obecny szef placówki muzealnej w Zespole Szkół Rolniczych w Marcinkowicach oraz wnuk Stanisława Potoczka noszący to samo imię. Pomocą służył szkole wójt Zbigniew Piekarski. Wiele zaangażowania wykazali rodzice uczniów i mieszkańcy Rdziostowa.

W załatwieniu wszelkich formalności związanych z nadaniem szkole imienia aktywnie pomagała pani Beata Bielic wspólnie z Bożeną Peciak, Iwoną Nowak i Marią Kęska. Dekorację wykonali Marta Gródek i Krzysztof Potoczek. Tablice pamiątkową ku czci patronów szkoły zaprojektowała i wykonała nieodpłatnie Dorota Golawska. Imprezę wspierał Urząd Gminy i miejscowy PSL Jego działacz, Władysław Potoniec, dostarczył wielu ciekawych, historycznych materiałów o patronach szkoły.

11 czerwca 1994 roku na szczęście dopisała pogoda. W południe odbyła się uroczysta msza święta, którą koncelebrował ksiądz Antoni Zoń z parafii w Marcinkowicach, szkolny katecheta. Wygłosił piękne kazanie o dziejach, wychowawcach, rodzicach i właściwym pojmowaniu ludzkiego dobra.
Gości, którymi byli: poseł i prezydent miasta Nowego Sącza, Jerzy Gwiżdż, wójt gminy Zbigniew Piekarski, przedstawiciel Kuratorium - Władysław Ścianek, prezes zarządu ZW PSL - Bronisław Dutka, przewodniczący ZG PSL - Józef Mróz, przewodniczący komitetu obchodów 100-lecia ruchu ludowego Władysław Potoniec oraz dyrektorzy i nauczyciele z placówek na terenie gminy, przywitała dyrektor Jadwiga Krawczyk. Konferansjerkę prowadzili wspólnie Beata Bielić i Krzysztof Potoczek, którzy ukazali zebranym życie i działalność patronów szkoły na niwie oświatowej i politycznej.

Część artystyczną wypełnił program słowno-muzyczny przygotowany przez Urszulę Dudę i Jadwigę Krawczyk w wykonaniu uczniów szkoły ubranych w stroje regionalne. Wiersz o pracy chłopa napisała Alina Potoczek, która prowadziła narracje. Muzykę do utworów dzieci zbierały u swoich babek i matek. Życiorysy patronów odczytał Błażej Potoczek, zaś przemówienie do zebranych wygłosił Franciszek Potoczek, ostatni żyjący syn Jana.

Przedstawiciel kuratorium odczytał akt nadania szkole imienia i wręczył placówce dyplom uznania. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonał Franciszek Potoczek. Goście zwiedzili wystawę pamiątek po patronach, które dotyczyły ruchu ludowego na ich terenie. Prezentowane książki z przełomu wieku pochodziły z prywatnego zbioru Aleksandry i Zbigniewa Piekarskich. Dokonano także wpisów do księgi pamiątkowej.

Dyrektor Jadwiga Krawczyk złożyła podziękowania wszystkim, którzy pomogli w uświetnieniu obchodów. Później, na bankiecie, przybyli mogli wymienić poglądy o imprezie i bieżących sprawach, a wieczorem potańczyć na zabawie, gdzie przygrywała rodzinna kapela państwa Pawlików.

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

Tel. 18 548 0 470
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie