OBSZAR NR 5 -  Pozalekcyjne zajęcia sportowe

1. Festiwal Biegowy w Krynicy - Zdroju

Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły ( 40 osób) brali udział w Festiwalu Biegowym w Krynicy Zdroju. Zawodnicy mieli do pokonania dystans 600 m. Najlepsze wyniki osiągnęli Martyna Galica - IV miejsce  i Piotr Sołtys - V miejsce. Krótką relację z Festiwalu Biegowego oraz uczniów naszej szkoły można było zobaczyć w kronice sportowej w TVP 1.

Festiwal biegowy

2. Rajd do Ustronia

W dniach 26-27 września odbył się Międzypokoleniowy Rajd do Ustronia w ramach projektu "Bądźmy aktywni razem". Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas V i VI pod opieką pani Marii Rak i Grzegorza Bączka. Oprócz naszej szkoły w wycieczce uczestniczyli także seniorzy z Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ciągu tych dwóch dni spacerowaliśmy po szlakach górskich na Równicę i Czantorię. Wieczorem drużyny złożone z uczniów i seniorów rywalizowały w konkursie wiedzy o Beskidzie Śląskim. Potem wszyscy wspólnie bawiliśmy się przy dźwiękach kapeli góralskiej.

Międzypokoleniowy Rajd

3. Projekt „Wietrznice pływająco”

„Wietrznice pływająco” jest projektem realizowanym przez LUKS „Wietrznice” w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w roku 2013 w ramach zadania „zajęcia sportowe dla uczniów” zadanie 2: powszechna nauka pływania

Jego celem jest organizacja zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na realizację programu powszechnej nauki pływania. Zajęciami jest objętych 15 uczestników. Są to dzieci i młodzież w wieku od 10 do 12 lat  - uczniowie naszej szkoły. Biorą oni udział w zajęciach dwa razy w miesiącu pod okiem instruktora i ratownika, przy pomocy działaczy klubu oraz zawodników kajakarstwa górskiego. Nad bezpieczeństwem zarówno w czasie dojazdów jak i na pływalni czuwa nauczyciel. Głównymi celami zajęć zawartymi w programie zajęć są: rozwijanie zainteresowań oraz specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu; wyposażenie ucznia w zasób umiejętności ruchowych, sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach wynikających z uprawiania pływania; zdobycie wiadomości jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą oraz zdobycie umiejętności w zakresie: opanowania podstawowych czynności ruchowych w środowisku wodnym; orientacji pod powierzchnią wody; opanowania specyficznego oddychania w środowisku wodnym; opanowania pływania elementarnego. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni MOSiR w Nowym Sączu. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ma na celu przeciwdziałanie zachowaniom nieakceptowanym społecznie jak nikotynizm, alkoholizm czy narkomania oraz pozwala na aktywny wypoczynek na pływalni zapobiegając uzależnieniom od mass mediów. Integracja z zawodnikami czynnie uprawiającymi kajakarstwo górskie, możliwość obserwacji ich umiejętności pływackich i sprawności ruchowej przyczynia się do wzrostu motywacji do pracy nad sobą, poprawienia kondycji i prowadzenia zdrowego stylu życia oraz doskonalenia zdobytych w ramach zajęć umiejętności.

Akcja pływamy