OBSZAR NR 6 - Zajęcia zorganizowane

1. Bicie rekordu w resuscytacji krążeniowo - oddechowej

Nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji WOŚP w  ustanowieniu rekordu w resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Uczniowie z klas I - VI przez 30 minut  wykonywali resuscytacje krążeniowo – oddechową na 9 fantomach. Celem inicjatywy było powszechne nauczanie społeczeństwa udzielania pierwszej pomocy. Koordynatorem akcji była pani Marta Podobińska.

Bicie rekordu

2. Konkurs plastyczny w ramach akcji "NO PROMIL - NO PROBLEM"

Łyżworolki i karnety na lodowisko dla naszych uczniów

23 stycznia 2014 roku w Urzędzie Gminy Chełmiec odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród laureatom wojewódzkiego konkursu plastycznego, który został zorganizowany w ramach kampanii profilaktycznej "NO PROMIL  - NO PROBLEM" przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Solny Gwarek". Laureatami konkursu  z naszej szkoły zostali: Zuzanna Mróz - II miejsce i Nikodem Olszak - wyróżnienie. Otrzymali oni łyżworolki i karnety na lodowisko ufundowane przez Wójta Gminy Chełmiec. Szkolnym koordynatorem akcji była pani Marta Gródek - Piotrowska.

Wręczenie nagród

3. Nasza szkoła finalistą konkursu MEN "Otwarta szkoła"

Uroczysta gala, podsumowująca V edycję konkursu "Otwarta szkoła" 2013,  odbyła się 14 listopada 2013 roku w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.  Celem konkursu było promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania otwartej, prospołecznej postawy swoich uczniów, wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej. Konkurs miał również na celu upowszechniać współpracę między placówkami oświatowymi i ich otoczeniem, przede wszystkim z organizacjami pozarządowymi, oraz pokazywać skuteczne i nowatorskie rozwiązania stosowane w oświacie.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpłynęła rekordowa ilość projektów (290) z całej Polski. Projekty, zrealizowane w szkołach współpracujących z organizacjami pozarządowymi, oceniano w czterech kategoriach: bezpieczeństwo, edukacja prawna, edukacja obywatelska, edukacja globalna i międzykulturowa. Wśród finalistów konkursu znalazła się Szkoła Podstawowa w Rdziostowie oraz  Stowarzyszenie "Korzenie i Skrzydła". Kapituła Konkursu doceniła nasze działania i zaangażowanie podjęte w ramach projektu "Stawiamy na bezpieczeństwo". Przeprowadziliśmy szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa naszych uczniów.

Otwarta szkoła

4. Konkurs "Aktywny tryb życia"

Spotkanie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rdziostowie z młodymi zawodnikami z sekcji kajakarskiej Klubu Sportowego „Start” w Nowym Sączu oraz z członkami Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wietrznice” działającego przy KS „Start” miało na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz kajakarstwa górskiego. Podzielenie się doświadczeniami i rezultatami tych treningów czyli odpornością organizmu na choroby, sprawnością ruchową, wysportowaną sylwetką ciała, udziałem w wielu zawodach i osiągnięciach miało na celu zachęcenie dzieci do uprawiania sportu. Rozmowa z kajakarzami zilustrowana była prezentacją multimedialną obrazującą zakres treningów przez cały rok, sposób odżywiania i rozwój fizyczny na przestrzeni siedmiu lat. Dzieci miały również okazję przymierzyć kapok i strój niezbędny do uprawiania tego sportu oraz wsiąść do kajaków w kategoriach K1, C1 i C2. Kajakarze zaprezentowali również swoje osiągnięcia w tym sporcie  czyli medale i puchary. Spotkaniu towarzyszył również konkurs dotyczący zdrowego odżywiania, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz kajakarstwa górskiego.

 

 

Spotkanie z kajakarzami

5. Nasza szkoła laureatem akcji "Ja i Ty - bezpieczni w szkole"
Dnia 26 czerwca 2013 roku w Warszawie odbyło się podsumowanie Roku Bezpiecznej Szkoły  oraz wręczenie nagród laureatom akcji "Ja i Ty - bezpieczni w szkole" . W  uroczystości wzięli udział m.in. Krystyna Szumilas - minister edukacji narodowej, Tadeusz Sławecki - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Stanisław Chmielewski - wiceminister sprawiedliwości, Zofia Szalczyk - wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Aleksander Sopliński - wiceminister zdrowia, Marek Michalak -Rzecznik Praw Dziecka, Jurek Owsiak - prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wiele innych osobistości. Kuratorium Oświaty w Krakowie reprezentował pan Grzegorz Baran - Małopolski Wicekurator Oświaty.

Nasza szkoła została  jednym z szesnastu laureatów konkursu i reprezentowała województwo małopolskie.  Pani dyrektor Urszula Łabuda otrzymała dla szkoły dyplom oraz tablicę informacyjną, którą wręczyła pani minister Krystyna Szumilas.

Przypomnijmy: Celem akcji "Ja i Ty - bezpieczni w szkole" było pobudzenie aktywności środowisk szkolnych do podejmowania aktywności w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa, przeciwdziałania negatywnym zachowaniom oraz kształtowania właściwych postaw, w tym odpowiedzialności za siebie i innych. Przez cały rok szkolny nauczyciele byli inicjatorami wielu działań. Do najważniejszych zaliczamy: udział w akcji "Bezpieczna Woda" - edycja zimowa - szkolenie z ratownikami WOPR ; udział w akcji "Bezpieczny Stok" - szkolenie z ratownikami GOPR; szkolenie w ramach programu "Sądecki Ratownik"  przez ratowników medycznych Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu; pogadanka edukacyjna przeprowadzona przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu; warsztaty szkoleniowe  "Niepełnosprawni są wśród nas"; całoroczne zajęcia prowadzone przez nauczycieli w ramach programu "Ratujemy i Uczymy Ratować"; "udział w akcji "Klub Bezpiecznego Puchatka" oraz "Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich" oraz "Odblaskowa szkoła". To tylko część działań, które służyły poprawie bezpieczeństwa.

Uroczysta gala