Patron szkoły

11 czerwca 1994 roku odbyła się uroczystość nadania imienia braci Stanisława i Jana Potoczków Szkole Podstawowej w Rdziostowie, miejscowości, skąd wywodzili się patroni.

 
Stanisław Potoczek

brat Jana, rolnik; urodzony11 listopada 1849 roku w Rdziostowie powiat Nowy Sącz w rodzinie chłopskiej a zmarł 26 lipca 1919 roku w Rdziostowie. Ukończył 5 klas szkoły ludowej, dalszą wiedzę zdobył drogą samokształcenia. Po praktyce u kowala i odbyciu służby wojskowej objął swoją część gospodarstwa. W 1876 roku został wójtem w Rdziostowie.

Polityką zainteresował się pod wpływem działalności księdza Stanisława Stojałowskiego i jego pism "Wieniec" i ,,Pszczółka", a szczególnie dzięki swojemu teściowi, Adamowi Sikorskiemu. W 1889 roku został wybrany do Sejmu Krajowego z powiatu nowosądeckiego, sprawując mandat poselski aż do wybuchu I wojny Światowej. Początkowo członek Klubu Poselskiego Katolicko-Ludowego, zgłosił wiele interpelacji i wniosków, m.in. w 1892 roku o włączenie obszarów dworskich do gmin, aby ciężary podatkowe były rozłożone jednakowo na dwór i gminę.

Inicjator i współorganizator wraz ze swym bratem Janem utworzonego 3 lipca 1893 roku w Nowym Sączu Związku Stronnictwa Chłopskiego, pierwszej politycznej, organizacji chłopskiej, oraz prezes jego Zarządu Głównego. W latach 1894-1908 redaktor organu tego związku, pisma "Związek Chłopski". Po likwidacji ZSCh w 1908 roku przeszedł do klerykalnej organizacji Polskie Centrum Ludowe, następnie do Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 1911-1913 wchodził w skład Rady Naczelnej.

 

Jan Potoczek

brat Stanisława, rolnik; urodzony w 1857roku w Rdziostowie powiat Nowy Sącz, w rodzinie chłopskiej, zmarł w 1941 roku w Świniarsku, powiat Nowy Sącz. Ukończył szkołę ludową i 6 klas gimnazjum w Nowym Sączu, dalszą wiedzę zdobywał drogą samokształcenia.

W 1881roku wybrany członkiem rady powiatu, a 1889 roku przewodniczący chłopskiego komitetu wyborczego w powiecie nowosądeckim. W latach 1891-1907 poseł do austriackiej Rady Państwa kurii gmin wiejskich, należał do Koła Polskiego.

W 1893 roku był, obok swego brata Stanisława, współtwórcą Związku Stronnictwa Chłopskiego, sekretarzem jego Zarządu Głównego. W 1905 roku przeszedł do klerykalnej organizacji Polskie Centrum. Ludowe. W 1911 roku ponownie wybrany posłem do austriackiej Rady Państwa a w 1917 roku wstąpił do Stronnictwa Katolicko – Ludowego. W latach 1919-1922 poseł na Sejm Ustawodawczy RP z ramienia Polskiego Zjednoczenia Ludowego.

Po I wojnie Światowej, osiadł na stałe w Świniarsku, gdzie mieszkał do końca życia, dorobił się dużego gospodarstwa. Z zamiłowaniem zbierał książki dotyczące historii Sądecczyzny.

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

Tel. 18 548 0 470
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie