Projekt  "Myśl logicznie, działaj praktycznie"

Od września 2017r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie jest realizowany projekt matematyczny pn.”Myśl logicznie, działaj praktycznie”, który w kwocie 5000 zł dofinansowała Fundacja mBanku w ramach konkursu grantowego mPotęga.  Program ten popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi i pokazuje im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność.

W projekcie uczestniczą uczniowie z klas IV – VII. Zaplanowano dla nich ciekawe zajęcia pozalekcyjne, wycieczki oraz konkursy. Dzięki Fundacji mBanku szkoła  otrzymała nie tylko finansowe wsparcie na zajęcia, ale również na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane na zajęciach przez uczniów. Ogłoszono również konkurs na wykonanie matematycznego lapbooka.

Za opracowanie projektu na konkurs i jego realizację na terenie szkoły jest odpowiedzialny pan Grzegorz Bączek, nauczyciel matematyki, szkolny koordynator projektu.

  • MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW - PWSZ W NOWYM SĄCZU

Przez dwa miesiące trwania projektu dla uczestników zorganizowano dwa wyjazdy. Pierwszy odbył się  29 września 2017r. do PWSZ w Nowym Sączu na  "Małopolską Noc Naukowców".  Grupa uczniów uczestniczyła w zajęciach matematycznych i zabawach logicznych.

  • BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU

Następny miejscem wyjazdu był Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu, gdzie uczniowie  mieli okazję zobaczyć jak wygląda praca bankowca na różnych stanowiskach pracy oraz usłyszeć prelekcję o historii pieniądza, jak zmieniały się nominały banknotów na przestrzeni lat, a także jak zabezpiecza się współczesne pieniądze, aby nie można ich było podrobić. Uczniowie zobaczyli, że płatności można dokonać gotówką jak i przy użyciu kart płatniczych. W czasie wizyty największe wrażenie na uczniach  zrobiło spotkanie z panią kasjerką, która pokazała jak działa maszynka do liczenia pieniędzy. Każdy z uczniów mógł ją wypróbować i przeliczyć pewną kwotę pieniężną.
 

  • ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - LAPBOOKI MATEMATYCZNE

Oprócz ciekawych wyjazdów odbyły się już dwa sobotnie spotkania, których celem  było wykonanie lapbooka matematycznego.  Uczniowie klas IV i V – tworzyli  lapbooki matematyczne, których  tematem przewodnim były pieniądze. Natomiast uczniowie klas  VI i VII – przygotowywali „papierowe książki”, tematycznie związane z bryłami w otaczającym nas świecie. W trakcie zajęć uczniowie otrzymali materiały biurowo – plastyczne zakupione na potrzeby prowadzonego projektu oraz wiele materiałów dydaktycznych, które będą niezbędne do wykonania lapbooków. 

  • SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI BANKU

W dniu 24 listopada w ramach projektu matematycznego „mPotęga” naszą szkołę odwiedzili  pracownicy Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu, pani Wioleta Golonka – dyrektor oddziału, pani Natalia Żuchowicz – inspektor oraz pan Grzegorz Frączek – informatyk. Prelekcja była podzielona na dwa bloki tematyczne. Pierwszy był przeznaczony dla uczniów z klasy szóstej i siódmej, a dotyczył Konta Osobistego „Junior”, które może posiadać dziecko po ukończeniu 13 roku życia. Drugie spotkanie było przeznaczone dla uczniów z klasy czwartej i piątej i miało zachęcić dzieci do przystąpienia do Szkolnej Kasy Oszczędności tzw. SKO. W czasie obu prelekcji uczniowie dowiedzieli się o historii powstania Banku Spółdzielczego, a także o historii pieniądza oraz jak zmieniały się środki płatnicze na przestrzeni lat. Ważnym elementem spotkania było uzmysłowienie uczniom jak zbudowane są i jak działają różnego rodzaju karty płatnicze. Pracownicy banku zwrócili również uwagę na to, jak bezpiecznie korzystać z „pieniądza plastikowego”, aby nie stać się ofiarą kradzieży danych osobowych oraz pieniędzy zgromadzonych na własnym koncie. Wszystkie te działania miały na celu zaszczepienie u dzieci chęci oszczędzania i poczucia wartości pieniądza.

  • ZAKOŃCZENIE PROJEKTU MATEMATYCZNEGO

W dniu 2 grudnia 2017 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie projektu matematycznego "Myśl logicznie, działaj praktycznie", który dofinansowała Fundacja mBank. W uroczystości wzięli udział: pani Dyrektor Urszula Łabuda, pan Grzegorz Bączek - szkolny koordynator projektu oraz pani Dorota Mirek - przewodnicząca Rady Rodziców.

Dla uczestników projektu przygotowano wiele atrakcji. Uczniowie brali udział w konkursach matematycznych: "Sprawnie liczę" i "Tangramy matematyczne"oraz rozwijali umiejętności matematyczne rozwiązując różnorodne zadania z wykorzystaniem matematycznych programów komputerowych.

Kolejnym etapem zajęć było pieczenie i ozdabianie świątecznych pierniczków w kształcie figur matematycznych. Na zakończenie zajęć odbyło się uroczyste podsumowanie projektu oraz zostały rozstrzygnięte konkursy matematyczne. Uczniowie zaprezentowali również swoje lapbooki matematyczne. Nagrodzeni uczniowie otrzymali cenne nagrody. Każdy uczestnik dostał certyfikat uczestnictwa w projekcie oraz "wyprawkę matematyczną".