Komunikaty

  • REGIONALNY PROGRAM STYPENDIALNY

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanym ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie i studenci, których miejsce zamieszkania  znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego.

Wsparciem mogą zostać objęci m.in. uczniowie szkół podstawowych (począwszy od piątej klasy). Dokumenty należy składać w terminie od 31 stycznia do 1 marca 2019 r.

Szczegóły poniżej.

REGIONALNY PROGRAM STYPENDIALNY

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

tel. fax. 18-443-00-64
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl