Projekt "SKS - Szkolny Klub Sportowy"

 

TYTUŁ PROJEKTU:  SKS - SZKOLNY KLUB SPORTOWY

CZAS TRWANIA: WRZESIEŃ 2017 - TRWA

REALIZACJA: MGR GRZEGORZ BĄCZEK

 

Od 2017r.  nasi uczniowie z klas IV - VI, a w kolejnych latach również uczniowie klas VII i VIII uczestniczą w projekcie "Szkolny Klub Sportowy", który jest organizowany przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie przy współudziale Gminy Chełmiec. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze jednej godziny zegarowej - Celem zajęć jest propagowanie gier i zabaw ruchowych oraz gier zespołowych oraz  nauczenie jak największej liczby umiejętności ruchowych z zakresu wybranych gier zespołowych, opanowanie i doskonalenie techniki i taktyki gier zespołowych, a także kształtowanie zdolności motorycznych i koordynacji ruchowej. Zajęcia sportowe rozwijają również cechy charakteru i kształtują odporność psychiczą (zwycięstwa i porażki). Każdym zajęciom będzie przyświeca motto: „Sport jest dla dzieci, a nie dzieci dla sportu”.