Kilka słów o szkole ...

Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie jest placówką 8 – klasową z oddziałem przedszkolnym, prowadzona przez Gminę Chełmiec. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w szkole o godzinie 7:45. Teren szkoły na zewnątrz jak i wewnątrz jest monitorowany. Uczniowie z klas IV - VIII mają do dyspozycji metalowe szafki z kodem szyfrującym, w których mogą zostawić swoje ubrania i przybory szkolne.

 • ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Szkoła prowadzi zajęcia w oddziale przedszkolnym z dziećmi 6,5 i 4 letnimi. Rodzice mogą przyprowadzać dzieci już o godz.7:30.

 • KADRA PEDAGOGICZNA

W Szkole Podstawowej w Rdziostowie pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, którą stanowi 17 nauczycieli. Wszyscy posiadają wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Poza tymi wymogami formalnymi są to nauczyciele, którzy do swojej pracy podchodzą z pasją i uczestniczą w wielu formach doskonalenia zawodowego, by jak najlepiej prowadzić proces dydaktyczny i wychowawczy swoich uczniów. W gronie tym znajdują się specjaliści:

- z zakresy pomocy psychologiczno  - pedagogicznej: logopeda, oligofrenopedagog, pedagog szkolny,

- metodycy kształcenia na odległość,

- egzaminatorzy egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki, czynnie biorący udział w pracach zespołów egzaminacyjnych,

- rehabilitantka prowadząca zajęcia na basenie.

Uczestnictwo nauczycieli w wielu formach dokształcania pozwala im na prowadzenie lekcji i zajęć pozalekcyjnych w sposób ciekawy i nowatorski. Pedagodzy wykorzystują nowe sposoby i metody pracy z uczniem np. różne techniki mnemotechniczne, realizacja projektów i innowacji.

 • OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY/UCZNIÓW

Szkoła może pochwalić się wieloma osiągnięciami na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, a także gminnym. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach indywidualnych, a także jako społeczność szkolna przystępując do rywalizacji w takich konkursach jak na przykład "Odblaskowa Szkoła" czy "Złote Szkoły NBP". Na terenie szkoły często organizowane są również konkursy, w których swoich sił może spróbować każdy uczeń zarówno w dziedzinie naukowej jak i artystycznej. Pod poniższym linkiem znajdują się szczegółowo przedstawione osiągnięcia uczniów naszej szkoły.

http://www.sprdziostow.chelmiec.pl/osiagniecia_szkoly

http://www.sprdziostow.chelmiec.pl/osiagniecia_uczniow_2021_2022

 • ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Szkoła oferuje szereg zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów:

- Zajęcia Programowania przy użyciu Ozobota,

- Zajęcia artystyczne dla uczniów klasy I,

- Bibułkarstwo dla uczniów klas I-III,

- Zajęcia szachowe w klasie II I III,

-  "Klub Młodego Odkrywcy Przyrodnika - Salamandra”.

Ósmoklasiści uczestniczą w Kółkach Języka Polskiego, Języka Angielskiego i Kółku Matematycznym, na których przygotowują się do egzaminu zewnętrznego kończącego szkołę podstawową. Przystąpienie do właściwego egzaminu poprzedzone jest napisaniem kilku egzaminów próbnych.

 • WYCIECZKI, OBOZY SPORTOWE, ZIELONE SZKOŁY

Uczniowie  wielokrotnie uczestniczyli w wyjazdach na Zielone Szkoły nad morze, obozy sportowe  w Wiśle i wycieczki edukacyjne. Pozyskujemy środki zewnętrzne na dofinansowanie do wycieczek szkolnych, biorąc udział w projektach: Odkrywam Małopolskę, Poznaj Polskę.  Obszerne i szczegółowe relacje znajdują się pod poniższym linkiem:

http://www.sprdziostow.chelmiec.pl/zielona_szkola

 • PROJEKTY, INNOWACJE

Szkoła może pochwalić się realizacją kilkudziesięciu projektów i innowacji. Dzięki nim uczniowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, rozwijać kompetencje kluczowe.

Szczegółowo prezentujemy dwie innowacje, realizowane w bieżącym roku szkolnym:

 • „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” jest adresowana dla uczniów klasy II - partner projektu Narodowy Bank Polski

http://www.sprdziostow.chelmiec.pl/innowacja_mysle__decyduje__dzialam_%E2%80%93_finanse_dla_najmlodszych

http://www.sprdziostow.chelmiec.pl/projekt_centrum_mistrzostwa_informatycznego

Szczegółowy opis każdego projektu można znaleźć pod poniższym linkiem:

http://www.sprdziostow.chelmiec.pl/projekty

 • POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny. Uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej mają zapewnioną profesjonalną pomoc specjalistów w zakresie rewalidacji, logopedii, rehabilitacji. Prowadzone są także zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki, wyrównujące szanse edukacyjne uczniów.

 • ŚWIETLICA

W szkole funkcjonuje świetlica dla uczniów  klas I - III i oddziału przedszkolnego, czynna codziennie w godz. 12:15 – 15:30. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie spędzają czas kreatywnie wykonując różne działania plastyczne oraz techniczne. Plan pracy świetlicy jest dostosowany do zainteresowań i oczekiwań uczniów. Codziennie są prowadzone zajęcia tematyczne.

 • STOŁÓWKA

Na terenie szkoły serwowane są obiady dwudaniowe, które dostarcza w formie cateringu Gminna Stołówka w Klęczanach.

 • WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Szkoła od kilku lat współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu, Wojskowym Kołem Łowieckim "Jeleń" z Krynicy - Zdroju, ośrodkami kultury, bibliotekami i in.

 • DZIEŃ OTWARTY

W miesiącu czerwcu organizujemy Dzień Otwarty - Piknik integracyjny dla nowych uczniów zapisanych do naszej szkoły - do klasy I  oraz oddziału przedszkolnego.  Dzieci poznają otoczenie szkoły, panią Wychowawczynię oraz koleżanki i kolegów. Rodzice uzyskują szczegółowe informaje na temat funkcjonowania szkoły.

 • WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZNIÓW Z TERENU GMINY CHEŁMIEC
  yes 
  dla uczniów z klas IV - VI, którzy na koniec roku szkolnego uzyskają średnią ocen 5,40 Stypendium naukowe Wójta Gminy Chełmiec
  yes dla uczniów z klas VII - VIII, którzy na koniec roku szkolnego uzyskają średnią ocen 5,20 Stypendium naukowe Wójta Gminy Chełmiec

  yesdla uczniów, którzy mają osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim Nagroda finansowa Wójta Gminy Chełmiec
  yes karnety na lodowisko w Chełmcu oraz basen
  yes bezpłatna nauka pływania na basenie w Chełmcu dla uczniów klasy III

 smileyZapraszamy do szczegółowego zapoznania się z materiałami zamieszczonymi

na stronie internetowej szkołysmiley

mailZapraszamy na szkolnego Facebookayes

 

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

Tel. 18 548 0 470
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie