Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej
„Ćwiczyć każdy może”
organizowana w ramach "Roku Szkoły w Ruchu".

 

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RDZIOSTOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

OBSZAR NR 1 -  Zajęcia edukacyjne