POŚWIĘCENIE I NADANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA I JANA POTOCZKÓW W RDZIOSTOWIE

 

Społeczność uczniowska, rodzice i nauczyciele oraz zaproszeni goście wyjątkowo uroczyście rozpoczęli rok szkolny 2008/2009. Otóż 1 września naszej szkole nadano i poświęcono sztandar. Uroczystości rozpoczęła koncelebrowana Msza Święta pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Lechowicza, przy współudziale księdza prałata Stanisława Michalika, proboszcza parafii świętej Heleny w Nowym Sączu, księdza prałata Józefa Babicza, proboszcza parafii w Marcinkowicach oraz księdza doktora Piotra Łabudy, dyrektora diecezjalnego wydawnictwa Biblos. W Eucharystii licznie uczestniczyli zaproszeni goście, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie. Podczas tej uroczystości został poświęcony nowy sztandar szkoły i przekazany przez rodziców Wójtowi Gminy Chełmiec, który następnie przekazał go na ręce Pani Dyrektor, a ona powierzyła go uczniom.

Po zakończonej liturgii w kościele, druga część oficjalnych uroczystości odbyła się na placu przed szkołą. Pani dyrektor Urszula Łabuda przywitała wszystkich zebranych gości, a następnie odebrała z rąk wójta Bernarda Stawiarskiego akt nadania sztandaru. Następnie w kilku zdaniach przedstawiła historię szkoły i zaprezentowała sztandar. Przedstawiciele klas I - VI po raz pierwszy złożyli ślubowanie na sztandar i odśpiewali hymn szkoły, którego słowa napisał pan Jerzy Mróz miejscowy poeta, a muzykę skomponował pan Marek Wastag. Uczniowie słowami hymnu wyrazili swoje przywiązanie do wartości patriotycznych i lokalnej tradycji. To w nim padły słowa o czasie jak popiół i szkole jak diament.

Po krótkim montażu słownym głos zabrali zaproszeni goście, którzy przekazali upominki szkole. Starostwa Powiatu Nowosądeckiego pan Jan Golonka przekazał szkole środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych. Dyrektor Sądeckiej Delegatury w Nowym Sączu pan Stanisław Szudek, wice prezydent Nowego Sącza pani Bożena Jawor oraz pan Andrzej Szkaradek szef sądeckiej "Solidarności" przekazali do szkolnej biblioteki upominki książkowe. Nauczycielka pani Maria Hołysz odczytała także listy gratulacyjne od posła Wiesława Janczyka i senatora Stanisława Koguta. Na ręce Pani Dyrektor wpłynął okolicznościowy list od pani Ludwiki Gadomskiej emerytowanej nauczycielki. Naszą uroczystość zaszczyli swoją obecnością potomkowie patronów szkoły. Błażej Potoczek, najmłodszy wnuk Stanisława, wystąpił w imieniu licznie zgromadzonych potomków patronów. Doliczono się ich blisko trzystu.

Na zakończenie tej podniosłej uroczystości pani dyrektor Urszula Łabuda podziękowała zaproszonym gościom za przybycie ofiarując piękne bukiety słoneczników - symbol szkoły. Gdy oficjalna część uroczystości dobiegła końca, wszyscy przybyli goście przy dźwiękach kapeli regionelnej z drużbą Rafałem Kasieczką weszli do szkoły.

Po tak wyjątkowej uroczystości pozostały liczne wpisy do księgi pamiątkowej, okolicznościowy zapis w kronice szkolnej a przede wszyskim piękny sztandar, który już zawsze będzie towarzyszył ważnym wydarzeniom  naszej szkoły.

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

Tel. 18 548 0 470
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie