Tu jest mój dom

Malownicze położenie, bogata tradycja szkoły, przywiązanie miejscowej społeczności do lokalnej tradycji a także społecznikowska pasja pracujących w naszej szkole nauczycieli, doprowadziły do opracowania przez mgr Urszulę Dudę, Jadwigę Krawczyk i Bogdana Króla w roku 2000 programu "TU JEST MÓJ DOM". Miał on na celu uświadomienie zarówno dzieciom jak i dorosłym jak ważne są w naszym życiu korzenie, uświadomienie tego, że możemy być dumni ze swojego miejsca urodzenia i zamieszkania bez względu na to, czy jest to duża miejscowość czy mała wieś. Program ten realizowany był na wielu płaszczyznach, zarówno jeśli chodzi o formę, jak i o treść.

I HISTORIA

 • dzieje Rdziostowa, szkoły, działalność Stanisława i Jana Potoczków, których imię nosi szkoła,
 • wycieczki do Regionalnego Muzeum Historycznego w Marcinkowicach, Miejsce Straceń w Rdziostowie, szlakiem kapliczek rdziostowskich,
 • w szkole istnieje kącik upamiętniający jej patronów, a także plansze przedstawiajće dzieje szkoły i jej osiągnięcia,
 • posiadamy zbiór różnorodnych eksponatów historycznych,
 • prowadzona jest kronika szkoł, która jest kontynuacją kroniki istniejącej od powstania szkoły.

II ETNOGRAFIA

 • zagadnienia etnograficzne omawiane są w trakcie zajęć lekcyjnych,
 • organizowane są koła zainteresowań w trakcie których dzieci pod opieką nauczycieli, często przy uczestnictwie miejscowych twórców, zapoznają się z technikami wykonywania różnego rodzaju ozdób przygotowywanych zgodnie z miejscową tradycją,
 • wystrój szkoły szczególnie w okresie świątecznym oparty jest na miejscowej tradycji (podłaźniczka, szopki, pisanki, palmy wielkanocne, kwiaty z bibuły, hafty, koronkowe serwetki)
 • uczniowie uczestniczą w wielu konkursach tradycji zajmując wysokie lokaty,
 • utrzymujemy kontakt z pracownikami Sądeckiego Muzeum Etnograficznego.

III PRZYRODA

 • w trakcie lekcji i kół przedmiotowych dzieci poznają położenie Rdziostowa oraz miejscową faunę i florę,
 • organizowane są wycieczki ścieżką przyrodniczą "Rdziostów" oraz w inne ciekawe krajobrazowo okolice,
 • założony został niewielki ogród, w którym posadzone zostały różnego rodzaju drzewa i krzewy iglaste,
 • organizowane są konkursy związane z ochroną lokalnego środowiska,
 • działa szkolne Koło LOP.

Równolegle z wdrażaniem programu przygotowane zostały założenia całego cyklu konkursów "TU JEST MÓJ DOM", który swoim zasięgiem objął wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Chełmiec. Efektem konkursów było wydanie pięciu publikacji.

 

I KONKURS "TU JEST MÓJ DOM" - ROK 2000

W konkursie dzieci wspomagane przez osoby dorosłe mogły wypowiedzieć się na temat swoich umiejętności w rysunku, fotografii, prozie, poezji a nawet turystyce. W wyniku tych prac powstał folder " Tu jest mój dom"

 

II KONKURS "STRACHY NA WRÓBLE" - ROK 2001

Dzieci mogły wykazać się zdolnościami manualnymi, a także wiedzą dotyczącą lokalnej tradycji, bowiem przy tworzeniu strachów mogły być użyte tylko materiały naturalne. W wyniku tych prac powstała kartka pocztowa.

 

III KONKURS "KUCHNIA W MOIM DOMU" - ROK 2002

W założeniach tego konkursu należało przedstawić zarówno świąteczną jak i zwyczajną, codzienną tradycję kuchni domowej. W wyniku tych prac powstała książka kucharska "Kuchnia w moim domu".

 

IV KONKURS "MÓJ DOM, MOJA ZIEMIA" - ROK 2003

Należało pokazać "swoje miejsce na Ziemi" w fotografii, rysunku i poezji. Napłynęło wiele prac, nie tylko dzieci ale i miejscowych twórców. Powstała książka "Mój dom, moja Ziemia".

 

V KONKURS "WSPOMNIENIA Z MOJEGO DOMU" - ROK 2004

Zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe mogły przedstawić wydarzenia, często bardzo odległe relacje i opowiadania opisujące rodzinny dom, tradycję. Powstała książka "Wspomnienia z mojego domu".

 

W ramach programu wydana została kartka pocztowa i mały folder promujący szkołe. Zarówno program jak i konkurs zaowocowały zdecydowanym zwiększeniem zainteresowania dzieci, nauczycieli i lokalnej społeczności miejscową kulturą, zwyczajami, przyrodą. Działania zapoczątkowane programem rozwinęły się, inicjatywę podjęli kolejni nauczyciele i kontynuują ją do dzisiaj. Wydaje się, że inicjatywa tej naszej małej lecz "wielkiej" duchem szkoły, przyczyniła się do wzmożenia zainteresowania własną tradycją. Działalność związana z programem zwieńczona została uzyskaniem prestiżowego wyróżnienia "ZŁOTE SERCE LACHOWSKIE 2005".

 

Opracowanie: mgr Urszula Duda
 

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

Tel. 18 548 0 470
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie