Samorząd Uczniowski

W Szkole Podstawowej w Rdziostowie działa Samorząd Uczniowski w składzie:

 

Przewodnicząca: Milena Smajdor

 

Z-pca przewodniczącego: Mateusz Bielatowicz

 

Sekretarz: Patrycja Mróz

 

Sekcja dekoracyjna: Kacper Tobiasz

 

 

Opiekun: Anna Sarata