Innowacja "Wielka Mapa Polski - podróże po Polsce

z pocztówkami w tle"

 

TYTUŁ INNOWACJI:  WIELKA MAPA POLSKI - PODRÓŻE PO POLSCE Z POCZTÓWKAMI W TLE

CZAS TRWANIA: KWIECIEŃ 2019 - CZERWIEC 2020

AUTOR INNOWACJI: MGR KATARZYNA WESOŁOWSKA

 

Innowacją pedagogiczną „Wielka mapa Polski – podróże z pocztówkami w tle”, zostali objęci uczniowie klasy drugiej (w roku szkolnym 2018/2019) i trzeciej (w roku szkolnym 2019/2020) Szkoły Podstawowej im. Stanisława im. Jana Potoczków w Rdziostowie, w ramach edukacji wczesnoszkolnej, a w szczególności w ramach edukacji: polonistycznej, społecznej i przyrodniczej. Innowacja realizowana była od kwietnia 2019 roku do czerwca 2020r.

W pierwszym etapie uczniowie uczyli się adresować pocztówki i pisać pozdrowienia do koleżanek i kolegów ze szkół z różnych rejonów Polski. Zaadresowali i napisali pozdrowienia do 24 szkół. Otrzymali odpowiedzi zwrotne od 12 placówek. Zdobywali wiedzę przyrodniczą i historyczną o swoim kraju. Przyklejali na mapie nadsyłane pocztówki oraz odnajdywali na niej miasta i miejscowości.

 

W drugim etapie uczniowie uczyli się pisać listy. Poznali jego wszystkie elementy. Doskonalili warsztat pisarski. W między czasie wychowawczyni – pani Katarzyna Wesołowska, nawiązała współpracę z panią Katarzyną Fiećko – wychowawczynią klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Olecku, poprzez kontakt w mediach społecznościowych (facebook). Wychowawczynie omówiły formę współpracy klas ze sobą i zaangażowały uczniów w to jakże ciekawe przedsięwzięcie. Pierwszy krok do „poznania się” uczynili nasi uczniowie, którzy samodzielnie napisali list do wylosowanych wcześniej osób. Liczebność klas została dobrana tak, aby każdy uczeń miał swojego stałego „przyjaciela na odległość”. Nasi uczniowie za jakiś czas dostali wiadomość zwrotną od uczniów z Mazur. Następnie uczniowie wysłali własnoręcznie zrobione kartki z okazji Świąt Bożego Narodzenia, a uczniowie z Olecka nadesłali piękne laurki z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Zapewne gdyby nie wybuch pandemii koronawirusa, uczniowie nadal regularnie korespondowaliby ze sobą. Podczas tego etapu uczniowie również zdobywali wiadomości przyrodnicze i historyczne o swoim kraju.

 

W ramach podsumowania innowacji, uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Najpiękniejsze miejsca w Polsce” i konkursie wiedzy „Quiz wiedzy o Polsce”. Z racji tego, iż w końcowym okresie innowacji, mieliśmy do czynienia z pandemią koronawirusa, zarówno konkurs plastyczny i wiedzy odbył się zdalnie. Prace uczniów wykonane na konkurs plastyczny zostały sfotografowane i wysłane poprzez pocztę e-mail, natomiast quiz został skonstruowany na platformie eduleo.pl i wysłany uczniom do rozwiązania. Podsumowanie powyższych konkursów i wręczenie nagród oraz dyplomów miało miejsce podczas zakończenia roku szkolnego w dniu 26 czerwca 2020r..

Zwycięskie prace w konkursie „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”