Program Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

 

Zespół koordynujący:

Przewodnicząca: mgr Anna Sarata

Członek: mgr Grzegorz Bączek

            Prestiżowy Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo otrzymaliśmy 30 września 2015 roku od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ma  on charakter honorowy. Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia na terenie szkoły, a także w jej najbliższym otoczeniu oraz do poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób, które w niej przebywają,  dzięki realizacji przyjętego planu działania.

            W tym roku szkolnym 2016/2017 nadszedł czas na weryfikację osiągniętych efektów i przeprowadzenie badania ankietowego, które miało pokazać co zmieniło się na lepsze w zakresie bezpieczeństwa w naszej szkole. Został również we współpracy z partnerami szkoły stworzony nowy plan, na kolejne pięć lat pracy. Do 15 kwietnia br.  złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty i czekamy obecnie na przybycie komisji, która dokona audytu i zdecyduje o przedłużeniu naszej placówce Certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.

          W zakładce po prawej stronie znajdują się szczegółowe informacje w każdym roku szkolnym.

 

13 grudnia 2017 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu nasza szkoła otrzymała Certyfikat przedłużający ważność tytułu „SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO” w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Na uroczystości była obecna pani dyrektor Urszula Łabuda wraz z panią koordynator projektu Anną Saratą i przewodniczącą samorządu uczniowskiego Mileną Smajdor. 
Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu - mł. insp. Jarosława Tokarczyka oraz Koordynatora Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu – asp. szt. Barbary Leśniak. W imieniu Komendanta mł. insp. Jarosława Tokarczyka gości przywitał jego zastępca mł. insp. Jerzy Polczyk. W uroczystości uczestniczyli również Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji asp. szt. Lesław Więcek, a także pan Józef Nieć – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu.
Odebrane przez przedstawicieli szkół  z rąk Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu Certyfikaty są ważne przez kolejne pięć lat. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, zaproszeni goście mogli zwiedzić komendę, a szczególnie zapoznać się z pracą funkcjonariusza kryminalistyki i obejrzeć policyjną strzelnicę.