Program Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

 

Zespół koordynujący:

Przewodnicząca: mgr Anna Sarata

Członek: mgr Grzegorz Bączek

            Prestiżowy Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo otrzymaliśmy 30 września 2015 roku od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ma  on charakter honorowy. Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia na terenie szkoły, a także w jej najbliższym otoczeniu oraz do poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób, które w niej przebywają,  dzięki realizacji przyjętego planu działania.

            W tym roku szkolnym 2016/2017 nadszedł czas na weryfikację osiągniętych efektów i przeprowadzenie badania ankietowego, które miało pokazać co zmieniło się na lepsze w zakresie bezpieczeństwa w naszej szkole. Został również we współpracy z partnerami szkoły stworzony nowy plan, na kolejne pięć lat pracy. Do 15 kwietnia br.  złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty i czekamy obecnie na przybycie komisji, która dokona audytu i zdecyduje o przedłużeniu naszej placówce Certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.

          W zakładce po prawej stronie znajdują się szczegółowe informacje w każdym roku szkolnym.