INFORMACJE DYREKTORA SZKOŁY

Zdalne nauczanie od 25 marca 2020 r.

Szanowni Rodzice


Drodzy Uczniowie

 

Dnia  25 marca 2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nowe regulacje prawne umożliwiają prowadzenie kształcenia na odległość, określając w sposób jednoznaczny obowiązek jego prowadzenia, w terminie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku.

 

Przekazuję Państwu informacje na temat zdalnego nauczania  w naszej szkole.

 

 1. Realizacja zadań szkoły będzie się odbywała z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
 2. Program nauczania został dostosowany do wybranych metod i form kształcenia na odległość.
 3. Mając na uwadze trudności wynikające z nauczania zdalnego zostały wprowadzone zmiany w tygodniowym rozkładzie zajęć dla uczniów, dostosowane do możliwości psychofizycznych dziecka, biorąc pod uwagę  równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć oraz dostępny sprzęt techniczny w domu.
 4. W klasach I-III  oraz oddziale przedszkolnym wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego firmy Vulcan (poprzez wiadomości)  informują rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu np. z wykorzystaniem dostępnych podręczników i ćwiczeń.
 5. W klasach IV –VIII  wychowawca  klasy w jednej wiadomości przekazywanej codziennie uczniom i ich rodzicom poprzez dziennik elektroniczny Vulcan, prezentuje zakres materiału, zagadnienia i polecenia do samodzielnego wykonania przez uczniów na dany dzień.
 6. Uczniowie w czasie zdalnego nauczania są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny oraz podjęcia aktywności określonych przez nauczycieli dających podstawę do oceny pracy ucznia.  
 7. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz adres mailowy, na który należy przesłać wykonane prace, zadania, prezentacje, itp. będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.
 8. Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym. 
 9. W razie pojawiających się trudności czy też uzyskania dodatkowych informacji rodzice i uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielami, poprzez dziennik elektroniczny, wiadomości email, kontakty telefoniczne oraz inne określone przez nauczyciela.
 10. Wszystkie powstałe problemy w trakcie prowadzenia zdalnego nauczania, będą dostosowane do aktualnych możliwości technicznych uczniów.
 11. Kontakt z dyrektorem szkoły i sekretariatem odbywa się drogą elektroniczną poprzez adres: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

                                                                                                         Urszula Łabuda
Wróc do listy aktualności

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

Tel. 18 548 0 470
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie