JAK ZORGANIZOWAĆ DZIECIOM WARUNKI DO NAUKI W DOMU?

Informacje dla rodziców!

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?

Rodzicu:

- ustal stałe godziny pracy dziecka np. w godzinach dopołudniowych,

- przygotuj dziecku odpowiednie miejsce do nauki (dobrze oświetlone biurko oraz krzesło dopasowane do wzrostu dziecka),

- zapewnij przybory, które będą potrzebne dziecku podczas nauki,

- w miarę posiadanych możliwości wydrukuj uczniom z klas I - III materiały przesłane od nauczycieli, aby ograniczyć ilość spędzonego czasu przed komputerem,

- zadbaj, by w czasie nauki dziecko miało ciszę i spokój, aby mogło się wystarczająco skupić na zadaniach i przekazywanych informacjach,

- umożliw dziecku dostęp do komputera, laptopa, tabletu lub telefonu z internetem,

- w trakcie nauki w domu uczniowie sami wyznaczają sobie przerwy na odpoczynek.


Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się?

- wyjaśnij dziecku zaistniałą sytuację, która powoduje zmiany w sposobie uczenia się,

- wyjaśnij dziecku, że konieczne jest wykonywanie zadań w domu, aby mogło pogłębiać, utrwalać swoją wiedzę oraz zdobywać nowe wiadomości i umiejętności,

- stosuj pochwały za wykonaną pracę  zadaną przez nauczyciela,

- zachęć dziecko do aktywności i pobudzaj do działania,


Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?


- przypomnij dziecku o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu, które były omawiane na zebraniach i lekcjach w szkole (może Ci w tym pomóc broszurka „Chroń dziecko w sieci przed szkodliwymi treściami”),

- kontroluj, na jakich stronach internetowych przebywa Twoje dziecko,

- wyznacz konkretny czas korzystania z komputera i Internetu.

W razie pojawiających się trudności skontaktuj się z wychowawcą klasy.

Chroń dziecko w sieci 
Wróc do listy aktualności

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

Tel. 18 548 0 470
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie