WYKAZ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY I

Na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie podaje wykaz kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2021/2022.

W terminie do dnia 31 marca 2021 r. rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia - wzór poniżej.

Potwierdzenie woli  przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej oraz do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 można składać drogą mailową na adres: sp_rdziostow@chelmiec.pl w formie skanów, fotografii dokumentów lub osobiście w szkole. Po ustaniu zagrożenia i w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

 

Potwierdzenie woli - kl. 0

Potwierdzenie woli - kl 1

Wykaz kandydatów - kl. 0

Wykaz kandydatów - kl 1
Wróc do listy aktualności

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

Tel. 18 548 0 470
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie