Innowacja "Czytam z klasą - lekturki spod chmurki"

 

TYTUŁ INNOWACJI:  CZYTAM Z KLASĄ - LEKTURKI SPOD CHMURKI

CZAS TRWANIA: WRZESIEŃ 2020 - CZERWIEC 2021

AUTOR INNOWACJI: MGR ANETA KOTARBA

 

Przeprowadzona innowacji miała zachecenie dzieci do czytania książek. W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania lektur.

 

Celem innowacji było:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
  • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym,
  • rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Projekt składał się z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ - jesienny - MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW

II MODUŁ - zimowy - MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU     

III MODUŁ - wiosenny - MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA