W dobie dążenia do globalizacji każdy człowiek powinien znać swoje korzenie, aby potrafił określić swoją przynależność. Dziedzictwo kulturowe regionu to spuścizna dorobku w sferze materialnej i duchowej. Trwałość tego dziedzictwa zależna jest od troski o pielęgnowanie tego, co stanowi dorobek wielu pokoleń. W jakim stopniu nasi uczniowie poznają swoją „ małą ojczyznę ” zależne jest od wszystkich, którzy mogą rozbudzić u młodych ludzi zainteresowania, wykorzystać uzdolnienia i zachęcić do działania. Trzeba mieć świadomość, że obecnie regionalizm nie ma na celu uświadomienia uczniom i podkreślenia własnej odrębności, ale wyrobienie przekonania, że wśród różnorodności i bogactwa kultur nasza kultura i bogate tradycje zasługują na to, aby dorobek regionu zachować dla przyszłych pokoleń. Uczniowie powinni poznać swój region w kontekście wartości narodowych i ogólnoludzkich.

 

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

Tel. 18 548 0 470
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie