Egzamin ósmoklasisty 2020/2021

INFORMATOR

Dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu

Harmonogram przeprowadzenia egzaminu

Przybory i materiały na egzamin

Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

CKE- EGZAMINY 2021 

Rozporządzenie MEN

Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty (j. polski, matematyka, j. angielski)

Wytyczne GIS dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu 

 

Linki do szkół ponadpodstawowych - rekrutacja 2021/2022:

 

Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym SączuAkademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym SączuZespół Szkół nr 1 w Nowym Sączu
Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
Zespół Szkół nr 3 Nowy Sącz
Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu
Prywatne Szkoły Niepubliczne w Nowym Sączu
TEB Edukacja Nowy Sącz
Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
I Liceum Oólnokszałcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sącz

IV Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Nowym Sączu
Katolickie Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym
Sączu
Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu
Zespół Szkół Samochodowych w Nowym Sączu
Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Nowym Sączu
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej
Praktyk ChełmiecRzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

 

Egzamin ósmoklasisty 2021/2022

Nowe zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w latach 2021-2023

BIOLOGIA

FIZYKA

CHEMIA

GEOGRAFIA

HISTORIA

PRÓBNE ARKUSZE EGZAMINACYJNE