Innowacja „Obycie umila życie”

 

TYTUŁ INNOWACJI: OBYCIE UMILA ŻYCIE

CZAS TRWANIA: LISTOPAD 2016 - CZERWIEC 2017

AUTOR INNOWACJI: MGR MARIA RAK

INNOWACJA UZYSKAŁA AKCEPTACJĘ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY.

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie brała udział w konkursie dotacyjnym organizowanym przez Fundację Oświatową im. ks. Stanisława Konarskiego. W  ramach programu  „Plus na Start – Dzieciom” otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 000 zł.  Konkurs był skierowany do szkół z terenu Małopolski. Jego celem było  wsparcie inicjatyw edukacyjnych dla nowatorskich projektów, w zakresie zajęć pozalekcyjnych, by rozwijać  zainteresowania i zdolności dzieci.

Opracowany przez panią Marię Rak innowacyjny projekt pn. „Obycie umila życie”  będzie realizowany od listopada 2016r. do maja 2017r. W projekcie uczestniczyć będzie 15 dzieci, z podziałem na 3 rodzaje zajęć: zajęcia dziennikarsko - literackie, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne. W ramach projektu zostaną również zorganizowane bezpłatne wyjazdy do teatru w Krakowie i Nowym Sączu, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. Całość zakończy się wystawieniem sztuki teatralnej dla społeczności lokalnej.

 

Cele ogólne innowacji

- rozwijanie zainteresowań uczniów,

- poznanie zasad savoir – vivre,

- doskonalenie umiejętności literackich uczniów,

- poznanie pracy dziennikarzy i aktorów teatralnych,

- aktywizacja młodych mieszkańców wsi,

- zwiększenie wiary we własne możliwości,

- zmotywowanie uczniów do tego, by publicznie pokazać swoje talenty, osiągnięcia.

Cele szczegółowe innowacji (zakładane efekty), a zarazem wskaźniki oceny powodzenia wprowadzonych zmian

- zwiększenie poczucia wartości u uczniów biorących udział w projekcie,

- podniesienie jakości prac literackich,

- rozwijanie oraz odkrywanie wśród uczniów talentów, zdolności,

- aktywne włączenie się w wykonywanie zadań realizowanych poza zajęciami obowiązkowymi,

- mobilizacja społeczności do wspólnego działania,

- zwiększenie więzi społecznej,

-  większa integracja  rodziców ze swoimi dziećmi,

- zwiększenie świadomości rodziców o wyjątkowości ich dzieci – „każde dziecko jest zdolne”,

- wzrost poczucie u rodziców odpowiedzialności za lepszy start ich dzieci w dorosłe życie,

- zmobilizowanie rodziców do rozwijania zdolności dzieci poprzez udział w dodatkowych zajęciach,

- opracowanie z uczniami dress – kodu na różne okazje,

- wydanie tomiku poezji naszych uczniów,

- uczniowie poznają nowe miejsca kultury,

- stosowanie zasad savoir – vivre w różnych miejscach i sytuacjach życiowych,

- wspólne przygotowanie występu teatralnego.

Założenie innowacji

Uczniowie dzięki realizacji innowacji pedagogicznej "Obycie umila życie" rozwiną swoje zainteresowania, staną się bardziej otwarci na nowe zadania.

Innowacyjne metody pracy

Innowacyjność projektu polega na jego wieloaspektowości. Nie skupiamy się tylko na rozwijaniu jednej umiejętności, ale dajemy uczniom możliwość poznania wielu miejsc i środowisk. W ten sposób każdy uczeń – każdy inny, może znaleźć coś dla siebie co go zainspiruje i być może w przyszłości nadal będzie zgłębiał swoją wiedzę w tym kierunku albo doskonalił swoje umiejętności. Na pewno projekt pozwoli uczniom pozbyć się kompleksu „wiejskiego dziecka” i zwiększy  poczucie własnej  wartości.

Przewidywane efekty edukacyjne

  • wzrost poczucia własnej wartości,
  • poznanie podstawowych zasad savoir – vivre,
  • podniesienie jakości prac pisemnych uczniów,
  • znajomość pojęć związanych z teatrem, radiem, gazetą,