NAGRODY

Ministerstwa Edukacji Narodowej,

przyznane naszej szkole

1. Nasza szkoła laureatem konkursu "Ja i Ty bezpieczni w szkole" - 26 czerwca 2013

Dnia 26 czerwca 2013 roku w Warszawie odbyło się podsumowanie Roku Bezpiecznej Szkoły  oraz wręczenie nagród laureatom akcji "Ja i Ty - bezpieczni w szkole" . W  uroczystości wzięli udział m.in. Krystyna Szumilas - minister edukacji narodowej, Tadeusz Sławecki - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Stanisław Chmielewski - wiceminister sprawiedliwości, Zofia Szalczyk - wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Aleksander Sopliński - wiceminister zdrowia, Marek Michalak -Rzecznik Praw Dziecka, Jurek Owsiak - prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wiele innych osobistości. Kuratorium Oświaty w Krakowie reprezentował pan Grzegorz Baran - Małopolski Wicekurator Oświaty.

Nasza szkoła została  jednym z szesnastu laureatów konkursu i reprezentowała województwo małopolskie.  Pani dyrektor Urszula Łabuda otrzymała dla szkoły dyplom oraz tablicę informacyjną, którą wręczyła pani minister Krystyna Szumilas.

Przypomnijmy: Celem akcji "Ja i Ty - bezpieczni w szkole" było pobudzenie aktywności środowisk szkolnych do podejmowania aktywności w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa, przeciwdziałania negatywnym zachowaniom oraz kształtowania właściwych postaw, w tym odpowiedzialności za siebie i innych. Przez cały rok szkolny nauczyciele byli inicjatorami wielu działań. Do najważniejszych zaliczamy: udział w akcji "Bezpieczna Woda" - edycja zimowa - szkolenie z ratownikami WOPR ; udział w akcji "Bezpieczny Stok" - szkolenie z ratownikami GOPR; szkolenie w ramach programu "Sądecki Ratownik"  przez ratowników medycznych Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu; pogadanka edukacyjna przeprowadzona przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu; warsztaty szkoleniowe  "Niepełnosprawni są wśród nas"; całoroczne zajęcia prowadzone przez nauczycieli w ramach programu "Ratujemy i Uczymy Ratować"; "udział w akcji "Klub Bezpiecznego Puchatka" oraz "Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich" oraz "Odblaskowa szkoła". To tylko część działań, które służyły poprawie bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nasza szkoła finalistą konkursu "Otwarta szkoła" - 14 listopada 2013

Już po raz drugi w tym roku nasza szkoła została nagrodzona w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tym razem uroczysta gala, podsumowująca V edycję konkursu "Otwarta szkoła" 2013,  odbyła się 14 listopada 2013 roku w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. W uroczystości brały udział  -  pani Urszula Łabuda - dyrektor szkoły, pani Anna Wieczorek - koordynator projektu, pani Celina Pacholarz - nauczyciel oraz Karolina Łabuda - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Celem konkursu było promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania otwartej, prospołecznej postawy swoich uczniów, wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej. Konkurs miał również na celu upowszechniać współpracę między placówkami oświatowymi i ich otoczeniem, przede wszystkim z organizacjami pozarządowymi, oraz pokazywać skuteczne i nowatorskie rozwiązania stosowane w oświacie.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpłynęła rekordowa ilość projektów (290) z całej Polski. Projekty, zrealizowane w szkołach współpracujących z organizacjami pozarządowymi, oceniano w czterech kategoriach: bezpieczeństwo, edukacja prawna, edukacja obywatelska, edukacja globalna i międzykulturowa. Wśród finalistów konkursu znalazła się Szkoła Podstawowa w Rdziostowie oraz  Stowarzyszenie "Korzenie i Skrzydła". Kapituła Konkursu doceniła nasze działania i zaangażowanie podjęte w ramach projektu "Stawiamy na bezpieczeństwo". Przeprowadziliśmy szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa naszych uczniów.

Nagrody wręczał pan Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Nasza szkoła otrzymała nagrodę finansową oraz pamiątkowy dyplom.

Następnym punktem programu był występ zespołu wokalno - tanecznego "Fasolki", znanego z piosenek dla dzieci. Na koniec spotkania wykład wygłosił prof. Andrzej Janowski - przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Edukacja dla Demokracji, były wiceminister edukacji. Po części oficjalnej wszystkich gości zaproszono na poczęstunek w salach ministerstwa.

 

Relacja z uroczystej gali została zamieszczona na stronach internetowych:

Otwarta szkoła

 

 

 

 

 

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

Tel. 18 548 0 470
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie