Kilka słów o szkole ...

Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie jest placówką 8 – klasową z oddziałem przedszkolnym, prowadzona przez Gminę Chełmiec. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w szkole o godzinie 7:45. Teren szkoły na zewnątrz jak i wewnątrz jest monitorowany. Uczniowie z klas IV - VIII mają do dyspozycji metalowe szafki z kodem szyfrującym, w których mogą zostawić swoje ubrania i przybory szkolne.

 • ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Szkoła prowadzi zajęcia w oddziale przedszkolnym z dziećmi 6,5 i 4 letnimi. Rodzice mogą przyprowadzać dzieci już o godz.7:30.

 • KADRA PEDAGOGICZNA

W Szkole Podstawowej w Rdziostowie pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, którą stanowi 18 nauczycieli. Wszyscy posiadają wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Poza tymi wymogami formalnymi są to nauczyciele, którzy do swojej pracy podchodzą z pasją i uczestniczą w wielu formach doskonalenia zawodowego, by jak najlepiej prowadzić proces dydaktyczny i wychowawczy swoich uczniów. W gronie tym znajdują się specjaliści:

- z zakresy pomocy psychologiczno  - pedagogicznej: logopeda, oligofrenopedagog, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog,

- metodycy kształcenia na odległość,

- egzaminatorzy egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki, czynnie biorący udział w pracach zespołów egzaminacyjnych,

- rehabilitantka prowadząca zajęcia na basenie.

Uczestnictwo nauczycieli w wielu formach dokształcania pozwala im na prowadzenie lekcji i zajęć pozalekcyjnych w sposób ciekawy i nowatorski. Pedagodzy wykorzystują nowe sposoby i metody pracy z uczniem np. różne techniki mnemotechniczne, realizacja projektów i innowacji.

 • OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY/UCZNIÓW

Szkoła może pochwalić się wieloma osiągnięciami na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, a także gminnym. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach indywidualnych, a także jako społeczność szkolna przystępując do rywalizacji w takich konkursach jak na przykład "Odblaskowa Szkoła" czy "Złote Szkoły NBP". Na terenie szkoły często organizowane są również konkursy, w których swoich sił może spróbować każdy uczeń zarówno w dziedzinie naukowej jak i artystycznej. Pod poniższym linkiem znajdują się szczegółowo przedstawione osiągnięcia uczniów naszej szkoły.

http://www.sprdziostow.chelmiec.pl/osiagniecia_szkoly

http://www.sprdziostow.chelmiec.pl/osiagniecia_uczniow_2023_2024

 • ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Szkoła oferuje szereg zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów:

- Zajęcia Programowania przy użyciu Ozobota,

- Zajęcia artystyczne dla uczniów klasy I,

- Bibułkarstwo dla uczniów klas I-III,

- Zajęcia szachowe w klasie II,

-  "Klub Młodego Odkrywcy Przyrodnika - Salamandra” - Kl. IV - VIII

Ósmoklasiści uczestniczą w Kołach Języka polskiego, Języka angielskiego i matematycznym, na których przygotowują się do egzaminu zewnętrznego kończącego szkołę podstawową. Przystąpienie do właściwego egzaminu poprzedzone jest napisaniem kilku egzaminów próbnych.

 • WYCIECZKI, OBOZY SPORTOWE, ZIELONE SZKOŁY

Uczniowie  wielokrotnie uczestniczyli w wyjazdach na Zielone Szkoły nad morze, obozy sportowe  w Wiśle i wycieczki edukacyjne. Pozyskujemy środki zewnętrzne na dofinansowanie do wycieczek szkolnych, biorąc udział w projektach: Odkrywam Małopolskę, Poznaj Polskę.  Obszerne i szczegółowe relacje znajdują się pod poniższym linkiem:

http://www.sprdziostow.chelmiec.pl/zielona_szkola

We wrześniu 2024 r. jest zaplanowany 3-dniowy wyjazd edukacyjny do Warszawy. Program wyjazdu jest bardzo ciekawy.

 • PROJEKTY, INNOWACJE

Szkoła może pochwalić się realizacją kilkudziesięciu projektów i innowacji. Dzięki nim uczniowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, rozwijać kompetencje kluczowe.

 • POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog.  Uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej mają zapewnioną profesjonalną pomoc specjalistów w zakresie rewalidacji, logopedii, rehabilitacji. Prowadzone są także zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki, wyrównujące szanse edukacyjne uczniów.

 • ŚWIETLICA

W szkole funkcjonuje świetlica dla uczniów  klas I - III i oddziału przedszkolnego, czynna codziennie w godz. 12:15 – 15:30. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie spędzają czas kreatywnie wykonując różne działania plastyczne oraz techniczne. Plan pracy świetlicy jest dostosowany do zainteresowań i oczekiwań uczniów. Codziennie są prowadzone zajęcia tematyczne.

 • STOŁÓWKA

Na terenie szkoły serwowane są obiady dwudaniowe, które dostarcza w formie cateringu Gminna Stołówka w Klęczanach.

 • SALA KOMPUTEROWA

Nowa pracownia terminalowa (zmodernizowana w roku 2022) wyposażona jest w 14 stanowisk uczniowskich. Do ich dyspozycji są duże ekrany i słuchawki nauszne oraz wygodne stoliki i krzesła, a także tablica dotykowa, na której każdy może prezentować efekty swojej pracy.

http://www.sprdziostow.chelmiec.pl/aktualnosci/zmodernizowana_pracownia_komputerowa-2202.html

 • OGRÓD SZKOLNY/PLAC ZABAW

Podczas sezonu letniego uczniowie korzystają podczas przerw międzylekcyjnych, zajęć świetlicowych z ogrodu szkolnego oraz placu zabaw. Mają do dyspozycji huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice i in. Wiele wydarzeń i uroczystości szkolnych odbywa się również w ogrodzie szkolnym.

 • BOISKO SPORTOWE/HALA SPORTOWA

W roku 2021 został wykonany generalny remont boiska sportowego, polegający na wymianie nawierzchni asfaltowej na poliuretanową, oraz montaż ogrodzenia, małej architektury, budowę schodów i montaż korytek odwadniających oraz nasadzenie drzew i krzewów. Boisko przeznaczone jest do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego.

Boisko zostało wyremontowane w ramach środków własnych Gminy Chełmiec w wysokości 376 tys. zł oraz przyznanego dofinansowania z programu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa” w wysokości 124 tys. zł. W sumie inwestycja wyniosła 500 tys. zł. Ponadto na nasadzenie zieleni wokół boiska sportowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzymano dotację w wysokości 12 tys. zł.

http://www.sprdziostow.chelmiec.pl/aktualnosci/uroczyste_otwarcie_boiska_szkolnego-2106.html

W roku 2024 zostanie wybudowana hala sportowa w ramach programu Olimpia. Otrzymane dofinansowanie wynosi 1 620 000 zł, pozostała kwota to wkład własny gminy. W chwili obecnej trwają prace projektowe.

 • WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Szkoła od kilku lat współpracuje z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Wojskowym Kołem Łowieckim "Jeleń" z Krynicy - Zdroju, ośrodkami kultury, bibliotekami i in.

 • DZIEŃ OTWARTY

W miesiącu czerwcu organizujemy Dzień Otwarty - Piknik integracyjny dla nowych uczniów zapisanych do naszej szkoły - do klasy I  oraz oddziału przedszkolnego.  Dzieci poznają otoczenie szkoły, panią Wychowawczynię oraz koleżanki i kolegów. Rodzice uzyskują szczegółowe informaje na temat funkcjonowania szkoły.

http://www.sprdziostow.chelmiec.pl/aktualnosci/dzien_otwarty_w_oddziale_przedszkolnym_i_klasie_i-2125.html

 • WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZNIÓW Z TERENU GMINY CHEŁMIEC
  yes 
  dla uczniów z klas IV - VI, którzy na koniec roku szkolnego uzyskają średnią ocen 5,40 Stypendium naukowe Wójta Gminy Chełmiec
  yes dla uczniów z klas VII - VIII, którzy na koniec roku szkolnego uzyskają średnią ocen 5,20 Stypendium naukowe Wójta Gminy Chełmiec

  yesdla uczniów, którzy mają osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim Nagroda finansowa Wójta Gminy Chełmiec
  yes karnety na lodowisko w Chełmcu oraz basen od Wójta Gminy Chełmiec
  yes bezpłatna nauka pływania na basenie w Chełmcu dla uczniów klasy III w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

 smileyZapraszamy do szczegółowego zapoznania się z materiałami zamieszczonymi

na stronie internetowej szkołysmiley

mailZapraszamy na szkolnego Facebookayes

 

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

Tel. 18 548 0 470
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie