Szkoła

Wychowanie w naszej szkole oparte jest na działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju dziecka. W naszej szkole panuje rodzinna atmosfera i życzliwe relacje między uczniami, rodzicami oraz nauczycielami. Dzięki temu, że klasy nie są liczne   dziecko nie jest anonimowe, a nauczyciele znają wszystkich wychowanków, ich potrzeby, możliwości i mogą udzielać im wsparcia i pomocy. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Dzieci uczęszczające do naszej szkoły mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

 Oferta edukacyjna szkoły:

 • jednozmianowa nauka
 • mało liczne klasy
 • rozpoczynanie zajęć od godz. 7:45 we wszystkich klasach
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • wysoki poziom nauczania (rok 2019 – 7 stanin w egzaminie ósmoklasisty z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski - najwyższy wynik ze szkół w Gminie Chełmiec)
 • szkoła bezpieczna dla uczniów
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych - zajęcia taneczne w kl. I i II (prowadzone przez instruktora z Klubu Tanecznego AXIS w Nowym Sączu, udział w Turnieju Tańca Towarzyskiego TUPTUŚ), zajęcia szachowe z instruktorem, zajęcia plastyczne (zajęcia finansowane przez Powiat Nowosądecki)
 • możliwość udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w konkursach Kangur Matematyczny, Kaktus oraz w licznych konkursach pozaszkolnych
 • udział uczniów w Klubie Młodego - Odkrywcy Przyrodnika SALAMANDRA - organizowanie ciekawych zajęć pozalekcyjnych w szkole jak również w terenie - patronat nad Klubem sprawuje Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, współpraca z Wojskowym Kołem Łowieckim JELEŃ w Krynicy - Zdroju
 • udział w Festiwalu Biegowym w Krynicy - Zdroju
 • projektory multimedialne zamontowane w każdej sali lekcyjnej
 • dużo pomocy dydaktycznych
 • zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV - VIII realizowane na pełnowymiarowej Hali Sportowej w Świniarsku
 • obowiązkowe zajęcia nauki pływania na basenie w Chełmcu dla klasy III i VI
 • obowiązkowe zajęcia nauki gry w szachy w klasie II i III w ramach Ogólnopolskiego Projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole"; udział w Turniejach Szachowych
 • realizacja ogólnopolskich programów i projektów edukacyjnych
 • pozyskiwanie funduszy poprzez udział szkoły w wielu konkursach dotacyjnych, np. "Obycie umila życie", "Myśl logicznie, działaj praktycznie"
 • monitoring szkoły
 • indywidualne szafki na ubrania z kodem dla uczniów z klas IV - VIII
 • dla uczniów mających szczególne osiągnięcia Nagroda Dyrektora szkoły na koniec roku szkolnego
 • dla uczniów z klas IV - VI, którzy na koniec roku szkolnego uzyskają średnią ocen 5,40 Stypendium Wójta Gminy Chełmiec
 • dla uczniów z klas VII - VIII, którzy na koniec roku szkolnego uzyskają średnią ocen 5,20 Stypendium Wójta Gminy Chełmiec
 • dla uczniów, którzy mają osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim Nagroda finansowa Wójta Gminy Chełmiec
 • świetlica szkolna czynna do godz. 14:45
 • stołówka szkolna
 • prowadzenie dziennika elektronicznego w każdej klasie
 • udział w programach "Szklanka mleka" i "Owoce w szkole"
 • sklepik szkolny zaopatrzony w "zdrową żywność"
 • boisko szkolne wyposażone w nowy sprzęt sportowy
 • ogród dla dzieci
 • plac zabaw
 • organizacja wyjazdów na Zielone Szkoły
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury

Serdecznie zapraszamy!!!

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szybki Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie

Rdziostów 55
33-393 Marcinkowice

Tel. 18 548 0 470
e-mail: sp_rdziostow@chelmiec.pl

 

Powiat nowosądecki

Województwo małopolskie