Samorząd Uczniowski

W Szkole Podstawowej w Rdziostowie działa Samorząd Uczniowski w składzie:

 

Przewodniczący: Milena Smajdor

 

Z-pca przewodniczącego: Kacper Popardowski

 

Sekretarz: Maria Potoczek

 

Sekcja dekoracyjna: Patrycja Mróz

 

 

Opiekun: Edyta Jurczak - Błaszczyk