Innowacja Klub młodego odkrywcy przyrodnika Salamandra

 

TYTUŁ INNOWACJI:  KLUB MŁODEGO ODKRYWCY PRZYRODNIKA - SALAMANDRA

CZAS TRWANIA: WRZESIEŃ 2015 - CZERWIEC 2018

AUTOR INNOWACJI: MGR MARTA POTOCZEK

CZAS TRWANIA: WRZESIEŃ 2019 - CZERWIEC 2022 

AUTOR INNOWACJI: MGR EDYTA JURCZAK - BŁASZCZYK

INNOWACJA UZYSKAŁA AKCEPTACJĘ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY.

Projekt innowacji programowej z zakresu edukacji przyrodniczej  pn. „Klub Młodego Odkrywcy – Przyrodnika SALAMANDRA” to kontynuacja pilotażowego projektu, który był realizowany od marca do czerwca 2015 roku.

Projekt edukacji przyrodniczej

SPRAWOZDANIE

Dnia 30 czerwca 2015 r. członkowie Rady Pedagogicznej po wysłuchaniu sprawozdania w formie prezentacji multimedialnej z innowacji pedagogicznej zostali zapoznani  z nowymi założeniami innowacji programowej z zakresu edukacji przyrodniczej  pn. „Klub Młodego Odkrywcy – Przyrodnika SALAMANDRA”. Projekt jest skierowany do uczniów z klas IV – VI na zasadzie dobrowolności. W projekcie uwzględniono sprawdzone dotychczas  formy realizacji treści programowych: zajęcia w Klubie  Przyrodnika, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia do pobliskiego lasu, udział w projektach zewnętrznych, czy udział w konkursach. Autorka innowacji chce efektywnie korzystać z najlepszych, wypróbowanych już metod pracy z uczniem – rekomenduje metody, które kształtują naukowe podejście do rzeczywistości, a więc eksperymentowanie, stawianie i weryfikowanie hipotez, poznawanie zjawisk poprzez bezpośrednie doświadczenie, metodę problemową IBSE, a także takie, które rozwijają umiejętności cenne społecznie – pracy w zespole zadaniowym, komunikacji interpersonalne, wykorzystania do komunikacji technologii komunikacyjno – informacyjnej. Dąży do tego, aby szkoła stała się miejscem, w którym pobudza się ciekawość ucznia i angażuje się go do samodzielnego poznania świata i drzemiącego w nim potencjału.

PROJEKT

 

Dzień czystego powietrza

W dniu 14 listopada 2017 r. obchodzony był Dzień Czystego Powietrza. Nasza szkoła przyłączyła się do akcji "Zgadnij jakie mamy dziś powietrze?", prowadzonej w całej Gminie Chełmiec, która miała na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na problem zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy. Odbyły się zajęcia instruktarzowe, po których dzieci zaopatrzone w materiały informacyjne, plakaty, ulotki oraz słodycze, zadawali mieszkańcom pytania na temat jakości powietrza, propagując przy tym ideę dbania o nie. Część ulotek pozostawiono w miejscowym sklepie. Wszyscy uczniowie wykonujący plakaty otrzymali słodkie upominki.

Doświadczenia w ramach projektu edukacyjnego „Być jak Ignacy”

W sobotę 20 stycznia 2018 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia, w ramach których prezentowano pokazy doświadczeń z zakresu fizyki, chemii i biologii. Czy prąd można usłyszeć? Czym jest zjawisko dyfuzji? Czy ciecze mogą „wędrować”? Na te i inne pytania odpowiedzi próbowali znaleźć uczniowie naszej szkoły. W ramach zajęć odbyła się prezentacja urządzeń elektrycznych, przygotowana przez Mariusza Tokarza, ucznia klasy IV technikum elektrycznego, który w ciekawy sposób opowiadał o pracy elektryka.

Zajęcia o Marii Skłodowskiej-Curie

W ramach realizacji II bloku zajęć o Marii Skłodowskiej-Curie, należącego do projektu „Być jak Ignacy”, dnia 28 lutego 2018 roku, 14 uczniów naszej szkoły należących do Klubu Odkrywcy Przyrodnika „Salamandra”, zrealizowało zajęcia według scenariuszy zajęć nadesłanych przez organizatora. Uczniom najbardziej podobało się uzupełnianie Układu Okresowego Pierwiastków. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się także czym jest liczba atomowa, liczba masowa, protony, elektrony, neutrony, jądro atomowe, wiązania chemiczne, ale także jakie dwa niezwykle ważne pierwiastki odkryła nasza chemiczka.

 

Ogródek szkolny

Pod koniec marca rozpoczęły się prace nad stworzeniem w naszej szkole ogródka na potrzeby zajęć przyrodniczych, prowadzonych we wszystkich klasach. Miało to na celu optymalne wykorzystanie potencjału ogrodu szkolnego w edukacji, kształtowaniu postaw, rozwoju zainteresowań, wiadomości i umiejętności, wskazania formy spędzania wolnego czasu, integracji i nauki współpracy w grupie uczniów oraz współpracy z ich rodzinami, obcowanie z przyrodą i bliższe poznanie mechanizmów nią kierujących. Do wykonania zadania wykorzystano w dużej mierze potencjał uczniów, nauczycieli i pomoc rodziców.

Wojewódzki Projekt Ekologiczny „Ekoszkoła 2018”

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Rdziostowie przystąpiła do Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła 2018, Ekoprzedszkole 2018. Organizatorem tego konkurs są: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym, a partnerem konkursu Małopolski Kurator Oświaty.
Projekt składa się z konkursów z zakresu: wiedzy (runda I), filmu ekologicznego (runda II), prezentacji multimedialnej z przebiegu działań ekologicznych za ostatnie dwa lata szkolne (runda III), pisemnego sprawozdania z przedsięwzięcia ekologicznego  na terenie szkoły, miejscowości gminy obejmujące dwa ostatnie lata szkolne (runda IV). Przewidziana jest także runda V skierowana do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na plakat ekologiczny o tematyce „Działania Ekologiczne mojego oddziału przedszkolnego”. Nasza szkoła brała udział we wszystkich rundach projektu.

Wycieczka do Rytra i Piwnicznej Zdroju

W dniu 28 kwietnia w sobotę, uczniowie naszej szkoły uczęszczający na zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy – Przyrodnika „Salamandra”, prowadzonego przez panią Edytę Jurczak-Błaszczyk wraz z nauczycielami panią Anną Saratą i panią Martą Gródek-Piotrowską odwiedzili Rytro i Piwniczną Zdrój. Pierwszym punktem naszej wycieczki była obserwacja flory i fauny w Gminnym Parku Ekologicznym w Rytrze, gdzie z zapartym tchem uczniowie obserwowali jaszczurki oraz żmije zygzakowate. W pobliskich stawkach aż roiło się od kijanek różnych gatunków płazów, które zdominowały tamtejsze wody. Młodzi przyrodnicy cierpliwie wyczekiwali na mieszkańców parku, ucząc się przy tym nazw i wyglądu naszych rodzimych gatunków płazów i gadów. Po zakończonej obserwacji wszyscy udali się na spacer „Rogasiowym Szlakiem”, gdzie mieli możliwość podziwiać piękno natury oraz wspaniałe formacje leśne i skalne.
Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Piwnicznej Zdroju. Wszyscy podziwiali rynek miasteczka, charakterystyczny dla naszego regionu oraz studnie miejską. Nauczyciele przybliżyli im historię i opowiedzieli ciekawostki dotyczące najbliższej okolicy. Udali się także na pyszne lody. Po odpoczynku wyruszyli do Pijalni Artystycznej w Piwnicznej, gdzie mogli posmakować wody mineralnej oraz poznać postać i historię Danuty Szaflarskiej, o której opowiedziała coś więcej pani Marta Gródek-Piotrowska.

Test Wiedzy w ramach Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „Ekoszkoła” 2018

Dnia 16 maja 2018 roku uczniowie naszej szkoły: Milena Smajdor, Aleksandra Pękala i Seweryn Karczewski wraz z opiekunem panią Edyta Jurczak-Błaszczyk wzięli udział w ostatniej rundzie konkursu w ramach Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „Ekoszkoła” „Ekoprzedszkole” 2018, organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Patronat nad tym konkursem objęło Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie. W ramach wyjazdu uczniowie mieli możliwość podziwiać wspaniałe plakaty ekologiczne wykonane przez przedszkolaki, w tym uczniów z naszej szkoły. Po oficjalnym przywitaniu, drużyny rozpoczęły pisanie wspólnego testu składającego się z 20 pytań zamkniętych i 10 pytań otwartych z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W czasie oczekiwania na wyniki wszyscy mogli obejrzeć ciekawą prezentację „Pszczoły i trzmiele, nasi przyjaciele” prowadzonych przez Fundację „SIŁACZKA”.

 

Gminny Konkurs Ekologiczny

16 maja 2018r. w Szkole Podstawowej w Januszowej odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu, do którego pytania przygotowali i w komisji konkursowej zasiedli: pani Agnieszka Michalik z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu i pani Agnieszka Bukała z Nadleśnictwa Stary Sącz. Po wypełnieniu testu uczestnicy konkursu wzięli udział w pokazie sadzenia drzewek. Po ocenieniu prac konkursowych nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród. II miejsce zajęła Martyna Wróbel, a dyplom za udział otrzymała Wiktoria Pycha.

 

Rozdanie nagród w Wojewódzkim Projekcie Ekologicznym „Ekoszkoła 2018”

29 maja 2018 roku następiło rozdanie nagród w Wojewódzkim Projekcie Ekologicznym „Ekoszkoła 2018”, na które pojechali: Emilia Pękala z oddziału przedszkolnego, Jakub Mróz i Aleksandra Pękala z klasy V oraz Sławomir Szkarłat z klasy VI wraz z opiekunem i koordynatorem szkolnym projektu, panią Edytą Jurczak-Błaszczyk. Gala odbywała się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie.
Za prezentację multimedialną z przebiegu działań ekologicznych nasza szkoła otrzymała wyróżnienie. Jako przedsięwzięcie z roku szkolnego 2017/2018 wybraliśmy i zrealizowaliśmy „Rozwój ogrodu szkolnego do celów edukacyjnyc. Trud się opłacił nie tylko dlatego, że wokół szkoły rosną teraz piękne kwiaty, warzywa i owoce, ale komisja konkursowa doceniła całoroczne wykorzystanie ogrodu podczas różnych zajęć i przyznała naszej szkole II miejsce w rundzie IV.
W rundzie V dzieci z oddziału przedszkolnego wywalczyli wyróżnienie za plakat z działań ekologicznych prowadzonych w ramach zajęć, co pokazuje, że już od najmłodszych lat można dbać o środowisko.

Rozdanie nagród dla klubowiczów

W dniu 7 czerwca podczas apelu opiekun Klubu Młodego Odkrywcy Przyrodnika – Salamandra, pani Edyta Jurczak-Błaszczyk wręczyła nagrody 5 najbardziej aktywnym uczniom, działającym w ramach zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2017/18. Uznając nasze działania proekologiczne dodatkowe nagrody dla tych uczniów przekazała także pani Dorota Hasior – Ekodoradca Gminy Chełmiec, za wytrwałość w podejmowanych działaniach i zachęcając do dalszej pracy na rzecz ochrony naszej przyrody.

 

Rajd Szkolny

W dniu 11 czerwca uczniowie wraz z nauczycielami udali się na Rajd Szkoły na Ścieżce Przyrodniczo-Leśnej w Rdziostowie, organizowany po raz kolejny przy współpracy Wojskowego Koła Łowieckiego „Jeleń” oraz Klubu Młodego Odkrywcy Przyrodnika – Salamandra. Członkowie koła z panem Janem Janurem i wolontariuszkami przygotowali dla nas wiele atrakcji: animacje, mega bańki, malowanie twarzy, zawody sportowe, gry zespołowe, słodki poczęstunek oraz grillowane hamburgery.

 

Prace porządkowe w ogrodzie szkolnym

16 października 2018 roku uczniowie klasy IV i V, należący do Klubu Młodego Odkrywcy – Przyrodnika Salamandra wraz z opiekunem, p. Edytą Jurczak-Błaszczyk, podjęli się porządkowania ogrodu szkolnego. Na początek oczyścili teren szkoły ze śmieci. Kolejnym punktem naszych zajęć, było przeprowadzenie prac porządkowych na naszych rabatach oraz zebranie nasion i plonów z grządki warzywnej. Uczniowie usuwali chwasty, poznawali nazwy roślin oraz uczyli się, które rośliny należy usunąć przed zimą, a które przetrwają do wiosny. Młodzi przyrodnicy z zaciekawieniem słuchali o roślinach, które w poprzednim roku szkolnym zasadzili i zasiali ich starsi koledzy.

Wycieczka do Gminnego Schroniska dla Psów w Wielogłowach

W dniu 20 listopada 2018 roku uczniowie naszej szkoły należący do Klubu Młodego Odkrywcy-Przyrodnika Salamandra oraz Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunami: panią Edytą Jurczak-Błaszczyk oraz panią Katarzyną Wesołowską udali się do Gminnego Schroniska dla Psów w Wielogłowach. Przekazali oni prawie 100 kg karmy oraz zabawki dla podopiecznych schroniska, które udało się zgromadzić dzięki ofiarności naszych uczniów i rodziców.  

 

Wycieczka do Miasteczka Galicyjskiego i Kina 6D

We wtorek 19 lutego 2019 roku uczniowie należący do Klubu Młodego Odkrywcy – Przyrodnika Salamandra wraz z opiekunami panią Edytą Jurczak-Błaszczyk oraz panią Katarzyną Wesołowską udali się na wycieczkę do Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, gdzie mieli możliwość zobaczyć, jak wyglądało życie Sądeczan w czasach Galicji. Uczniowie chętnie zadawali pytania opiekunom muzeum, odpowiadali na zadawane zagadki i z zaciekawieniem obserwowali zebrane tam eksponaty. Mieli oni możliwość zobaczyć, jak wykonywano pierwsze zdjęcia, jak gaszono pożary, czy jakie towary można było kupić w sklepach. Mogli także stanąć przy okienku pocztowym oraz podziwiać modę z tamtych czasów. Największym zdziwieniem był dla nich gabinet dentystyczny oraz apteka. Na zakończenie obejrzeli wystawę rzeźb twórców z Paszyna.
Po krótkiej lekcji historii wszyscy udali się do kina 6D w Galerii Gołąbkowice, gdzie obejrzeli film o dinozaurach „Niekończący się świat” oraz „Dziki zachód”. Uczniowie przeżyli chwile niepewności, radości i szaleństwa, podczas pełnego wrażeń seansu, po którym wyszli niezwykle zadowoleni.
Wycieczka była zorganizowana jako zakończenie części projektu edukacyjnego „Być jak Ignacy”, w którym nasza szkoła uczestniczy po raz kolejny i miała na celu ukazanie uczniom tematyki: „Od zdjęcia do filmu” realizowanego o polskim naukowcu Janie Szczepaniku, który był fotografem i wynalazcą telewizora.

Być jak Ignacy

Od zdjęcia do filmu” czyli „Być jak Szczepanik”

W miesiącu styczniu i lutym 2019r. zrealizowano zajęcia o Janie Szczepaniku według scenariuszy w dwóch blokach dwugodzinnych. Uczniowie z zainteresowaniem zdobywali wiedzę o polskim naukowcu, który zafascynował ich swoimi umiejętnościami i pomysłowością. Sami także postanowili zabawić się w naukowców i twórców. Stworzono telewizory z kartonu oraz wiatrowskazy przy użyciu wielu kolorowych materiałów.
Przy okazji poznawania szczegółów fotografii i filmu, nie można pominąć urządzenia, jakim jest camera obscura. Uczniowie mieli możliwość przespacerować się przy użyciu tego „okna na świat”.
We wtorek 19 lutego uczniowie należący do Klubu Młodego Odkrywcy – Przyrodnika Salamandra wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, gdzie mięli możliwość zobaczyć, jak wyglądało życie Sądeczan w czasach Galicji. Uczniowie chętnie zadawali pytania opiekunom muzeum, odpowiadali na zadawane zagadki i z zaciekawieniem obserwowali zebrane tam eksponaty. Głównym punktem wycieczki było zwiedzenie Zakładu Fotograficznego, gdzie uczniowie mieli możliwość zobaczyć, jak wykonywano pierwsze zdjęcia, jak wyglądały pierwsze aparaty oraz spróbować pozować do zdjęć.
Po krótkiej lekcji historii wszyscy udali się do kina 6D w Galerii Gołąbkowice w Nowym Sączu, gdzie obejrzeli film o dinozaurach „Niekończący się świat” oraz „Dziki zachód”.
Uczniowie naszego klubu zaprezentowali swoje telewizory na forum grupy, a następnie uczniom uczęszczającym na świetlicę oraz do oddziału przedszkolnego z naszej szkoły. Nasi uczniowie przybliżyli przedszkolakom postać Jana Szczepanika oraz jego wynalazki. Na zakończenie zaprezentowali zrobiony przez siebie model telewizora i przygotowaną krótką opowieść.

„Jak w laboratorium”
czyli śladami Kazimierza Funka

 

W miesiącu lutym uczniowie należący do naszego klubu podczas dwóch zajęć trwających po dwie godziny każde, zapoznali się z polskim odkrywcą witamin - Kazimierzem Funkiem. Zajęcia, przygotowane zgodnie z dostarczonymi scenariuszami, przypadły im do gustu, bo kto w końcu nie lubi mówić o jedzeniu czy troszeczkę sobie z nim poeksperymentować. W ramach dodatkowych zajęć uczniowie mięli możliwość poczuć się jak naukowcy w laboratorium. Wykonywali oni różne doświadczenia według instrukcji przygotowanych przez opiekuna. Uczniowie samodzielnie przygotowali preparaty mikroskopowe, które kolejno prezentowali pod mikroskopem. Dzięki użyciu kamery wszyscy mogli zobaczyć efekty ich pracy.
W ramach wycieczki 19 lutego do Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu nasi uczniowie mieli możliwość zobaczyć jak działały apteki w dawnych czasach, kiedy na półkach nie było paczkowanych syropów czy tabletek, a wszystkie odczynniki odważało się samodzielnie na wagach. Dowiedzieli się jak przygotowywano leki z recept napisanych w języku łacińskim i jak pozyskiwano zioła na mieszanki lecznicze.
Uczniowie po tych zajęciach bardzo zainteresowali się eksperymentowaniem, a zdobytą wiedzę często wykorzystują na lekcjach. Nie boja się próbować dojść do rozwiązania problemu, a gdy coś nie wyszło im za pierwszym razem, podejmowali kolejne próby. Wykazują oni wiele cech naukowca, ale przede wszystkim są ciekawi świata i to trzeba w nich pielęgnować.

 

Znaki i kody, czyli świat według Mariana Rejewskiego

W miesiącu marcu w naszej szkole zrealizowano zajęcia o Marianie Rejewskim i jego współpracownikach według scenariuszy zajęć do projektu „Być jak Ignacy”. Uczniowie poznawali naukowców podczas czterech godzinnych zajęć. Wszyscy z zainteresowaniem zdobywali wiedzę o polskich matematykach z Poznania, którzy z wielkim oddaniem, dzięki swoim umiejętnościom i pasji do obliczeń  przyczynili się do wygrania II Wojny Światowej oraz rozwojowi cyfryzacji.
Sami uczniowie także postanowili spróbować swoich sił w rozszyfrowywaniu i kodowaniu informacji. Podczas zajęć napisali do siebie zaszyfrowane listy, które każdy później przy użyciu klucza mógł odczytać.
Uczniowie Klubu Młodego Odkrywcy-Przyrodnika Salamandra zorganizowali dla dzieci z oddziału przedszkolnego grę, polegającą na rozszyfrowaniu zakodowanych poleceń oraz wykonaniu zadań odczytanych z karty. Dzieciom bardzo podobała się zabawa, w której z chęcią uczestniczyli. Na zakończenie zajęć przedszkolaki otrzymali pamiątkowe dyplomy „superszpiegów” oraz wysłuchali historii o Marianie Rejewskim i jego kompanach.
Zajęcia o polskich matematykach bardzo spodobały się uczniom. Chętnie szyfrowali różne informacje, pisali do siebie listy, poznawali historię początków Internetu, a także zarażali młodszych pasją do odkrywania tajemnic - powiadali o naukowcach i chętnie przygotowali i przeprowadzili wesołą zabawę dla przedszkolaków.

Ekologiczny Pokaz Mody

Wiosna daje o sobie znać: wszędzie kwitną kwiaty, zwierzęta budzą się do życia, słońce świeci i rozwesela wszystkich dokoła. Z tej okazji uczniowie należący do Klubu Młodego Odkrywcy – Przyrodnika Salamandra postanowili urządzić konkurs na najciekawszy strój wykonany ze śmieci. Wszyscy chętni mogli swoje dzieło zgłosić do rywalizacji, warunkiem było zaprezentowanie wykonanego ubrania na szkolnym pokazie. Projektanci zaprezentowali się osobiście lub poprosili o pomoc modeli i w bardzo profesjonalny sposób przeszli po wybiegu demonstrując kunszt swojej pracy. Nie można pominąć, że w naszym ogrodzie wyrosły z tej okazji papierowe i plastikowe kwiaty, które dodały całej scenerii niezwykłego przekazu.

Rozstrzygnięcie konkursów ekologicznych w naszej szkole

W piątek 26 kwietnia w naszej szkole podczas apelu zorganizowanego z okazji Dnia Ziemi zostały wręczone nagrody w konkursach ekologicznych ogłoszonych w naszej szkole na przełomie marca i kwietnia. Uczniowie mieli możliwość wykazać się na różne sposoby: mogli wykonać strój na Ekologiczny Pokaz Mody, zbudować hotel dla owadów lub wykonać dekorację z recyklingu. Podczas apelu pani Dyrektor Urszula Łabuda rozdała dyplomy i upominki rzeczowe nagrodzonym uczniom.

 

Zajęcia o Henryku Magnuskim

„Być jak Ignacy” – zajęcia o Henryku Magnuskim

W miesiącu kwietniu w naszej szkole odbywały się zajęcia o Henryku według scenariuszy podczas czterech godzin zajęć. Uczniowie z zainteresowaniem zdobywali wiedzę o polskim naukowcu, który z wielkim oddaniem, dzięki swoim umiejętnościom i pasji do konstruowania  przyczynił się do rozwoju komunikacji na świecie.
Uczniowie naszego klubu mieli możliwość przekonać się dlaczego komunikaty są ważne i co dzieje się kiedy są zniekształcone. Wzięli oni udział w eksperymencie, podobnym do głuchego telefonu i mieli oni przekazać komunikat niewerbalny za pomocą swojego ciała. Było przy tym naprawdę dużo zabawy.
Uczniowie naszego klubu mogli zapoznać się z różnymi modelami telefonów i zobaczyć jak zmieniała się ich wielkość oraz rozmiar i jak z biegiem czasu do naszych aparatów wprowadzano co raz to ciekawsze i bardziej pomocne rozwiązania.

II miejsce w teście wiedzy w Wojewódzkim Projekcie Ekologicznym

Czworo uczniów wraz z opiekunem, panią Edytą Jurczak-Błaszczyk uczestniczyło w I rundzie projektu: Milena Smajdor i Kacper Popardowski w kategorii klas IV-VI oraz Sławomir Szkarłat i Damian Górowski w kategorii klas VII-VIII. 15 maja 2019 roku rozwiązywali oni test z zakresu wiedzy ekologicznej oraz Pienińskiego Parku Narodowego, Rożnowsko-Ciężkowickiego Parku Krajobrazowego i Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, który odbył się w budynku szkoły w Borzęcinie Dolnym. Mogli także wziąć udział w wykładzie dotyczącym gospodarowania lasami, prowadzonym przez przedstawiciela Lasów Państwowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie, który poprzedził ogłoszenie zwycięskich drużyn.
Uczniom z Rdziostowa - Milenie i Kacprowi - w kategorii klas IV-VI udało się zająć II miejsce. Nagrodę i dyplomy wręczyło im jury, w skład którego wchodzili:  przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie, pracownik Małopolskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Dyrektor GOK w Borzecinie, Dyrektor Szkoły w Borzęcinie oraz nauczycielki, które przygotowywały testy. 

XX Gminny Konkurs Ekologiczny

W dniu 16 maja 2019 roku uczniowie naszej szkoły: Kacper Popiela z klasy V, Milena Smajdor z klasy VI, Sławomir Szkarłat z klasy VII oraz Martyna Wróbel z klasy VIII wzięli udział w XX Gminnym Konkursie Ekologicznym w Januszowej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Chełmiec.  Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: pierwsza to uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej, a druga to uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej i po raz ostatni klasy III gimnazjum. W konkursie wzięło udział 48 uczniów. Po rozwiązaniu testów uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w sadzeniu drzew wraz z  panem Grzegorzem Rams z Nadleśnictwa w Starym Sączu.
Uczennica naszej szkoły – Martyna Wróbel wywalczyła po raz kolejny II miejsce i odebrała nagrodę z rąk pana Wójta Bernarda Stawiarskiego i Dyrektor Szkoły Iwony Matyaszek. Wszyscy uczniowie i opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a do szkół trafiły jubileuszowe kamienne figury.

Tytuł Ekoszkoła 2019 dla Szkoły Podstawowej w Rdziostowie  

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Rdziostowie przystąpiła po raz kolejny do Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła 2019, Ekoprzedszkole 2019. Organizatorem tego konkurs są: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym, a partnerem konkursu Małopolski Kurator Oświaty. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Wojewoda Małopolski, Starosta Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Tarnowskiego oraz Wójt Gminy Borzęcin. Patronami konkursu byli także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Krakowie, który współfinansował przedsięwzięcie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Europejskie Centrum Ochrony Środowiska.
Już na początku projektu udało się nam wywalczyć II miejsce w teście wiedzy, który odbył się w Borzęcinie. Za prezentację multimedialną z przebiegu działań ekologicznych nasza szkoła otrzymała II miejsce. Za przedsięwzięcie z roku szkolnego 2018/2019, w którym realizowaliśmy   zadania z zakresu opieki nad zwierzętami, otrzymaliśmy wyróżnienie. Za film ekologiczny, ukazujący Ekologiczny pokaz mody, nasza szkoła otrzymała również wyróżnienie. Wszystko to pozwoliło nam uzyskać w sumie najwyższy wynik w punktacji generalnej i otrzymać tytuł i statuetkę Ekoszkoły 2019 w klasyfikacji szkół podstawowych małopolski.

Rajd Szkoły we Współpracy z WKŁ "Jeleń" z Krynicy - Zdroju

We wtorek 11 czerwca uczniowie wraz z nauczycielami udali się na Rajd Szkolny na Ścieżce Przyrodniczo-Leśnej w Rdziostowie, organizowany po raz kolejny przy współpracy Wojskowego Koła Łowieckiego „Jeleń” z Krynicy - Zdroju, którego przedstawicielami byli: pan Tomasz Okarmus - Prezes Koła oraz pan Jan Janur - wieloletni współorganizator rajdu. Uczniowie wędrowali ze szkoły do szałasu w Rdziostowie. Podczas wędrówki i pobytu w lesie poznawali ciekawostki dotyczące lasu oraz flory i fauny, które go zamieszkują.
Wszyscy wzięli udział w Grze Terenowej, w której rywalizacja była bardzo zawzięta. Uczniowie otrzymali wiele upominków od Koła Łowieckiego za udział w przygotowanych konkurencjach sportowych: kredki, pocztówki, baloniki, rebusy oraz słodycze. Wraz z nauczycielami podziękowali myśliwym za wspaniałą zabawę i już zaplanowali kolejne wspólne działania na jesień.

Zajęcia w Astro Centrum w Chełmcu

W środę 25 września 2019 roku uczniowie naszej szkoły w ramach innowacji pedagogicznej pn. Klub Młodego Odkrywcy - Przyrodnika SALAMANDRA udali się na zajęcia astronomiczne do Astro Centrum w Chełmcu, wraz z koordynatorem klubu p. Edytą Jurczak-Błaszczyk i opiekunem p. Martą Gródek-Piotrowską. Na miejscu podzieleni na grupy, przez półtorej godziny mieli możliwość zapoznać się z wyposażeniem obserwatorium oraz sprawdzić jego działanie. Uczniowie wzięli udział w prezentacji multimedialnej, wyliczyli ile kilometrów ma jeden rok świetlny, a także poznali budowę Układu Słonecznego oraz programy symulujące funkcjonowanie ciał niebieskich w Kosmosie.

Wycieczka do prywatnego Muzeum Przyrodniczo - Łowieckiego "Łuczakówka" w Krynicy-Zdroju

We wtorek 12 listopada 2019 roku uczniowie należący do Klubu Młodego Odkrywcy - Przyrodnika Salamandra pod opieką pani Urszuli Łabudy i pani Edyty Jurczak-Błaszczyk udali się na wycieczkę do Krynicy - Zdroju. Wycieczka ta została zorganizowana dzięki inicjatywie Pana Jana Janura, przedstawiciela Wojskowego Koła Łowieckiego „Jeleń”, które od wielu lat współpracuje z naszą szkołą.
Uczniowie wraz z opiekunami i myśliwym udali się do prywatnego Muzeum Przyrodniczo - Łowieckiego "Łuczakówka" założonego, zorganizowanego i prowadzonego przez Pana Józefa Łuczaka - miłośnika przyrody i łowiectwa. W muzeum znajduje się kilkaset spreparowanych zwierząt, wiele z nich to gatunki prawnie chronione. Zbiory były gromadzone przez ponad 30 lat polowania, zbierania i pozyskiwania w formie prezentów. Wszystkie egzemplarze zostały spreparowane przez Pana Łuczaka do celów edukacyjnych. Są one pieczołowicie przechowywane w szklanych gablotach.
Na początek właściciel zabrał nas do zagrody, w której hoduje daniele i muflony, a uczniowie mogli dowiedzieć się, jak się nimi opiekować, karmić i pielęgnować, co jest ich przysmakiem oraz jak spędzają czas. Następnie udali się do domu, gdzie znajduje się muzeum, a w nim wystawionych 300 ptaków, zwierzyna gruba, drapieżniki, a prawdziwą perełką są zwierzęta upolowane na afrykańskiej sawannie. Dodatkowo właściciel zebrał także całe kolekcje owadów, pajęczaków, oraz roślin z afrykańskiej sawanny i pustyni Kalahari. Jak sam mówił, część okazów samodzielnie upolował, ale znakomita większość zwierząt to ofiary komunikacyjne. W domu znajduje się także salonik myśliwski, w którym część mebli wykonana jest ze zrzuconych przez zwierzęta poroży.

IV edycja programu Być jak Ignacy

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła już po raz czwarty przystąpiła do programu „Być jak Ignacy. Odkryj tajemnice nauki”, nad którym patronat ma Ministerstwo Edukacji Narodowej. W listopadzie i grudniu uczniowie należący do Klubu Młodego Odkrywcy - Przyrodnika Salamandra zapoznali się z postacią Stanisławy Adamowiczowej, lekarki, która rozpowszechniała wiedzę na temat higieny i zapobiegania chorobom zakaźnym. Pracowała w Państwowym Instytucie Higieny, napisała wiele podręczników tematycznych i podróżowała po świecie, by pogłębiać wiedzę na temat chorób.
Uczniowie klubu obejrzeli film o lekarce, następnie przygotowali plakat na temat jej życia, dowiedzieli się co to jest epidemia i pandemia, a także jakie choroby nawiedzały Polskę w ostatnich wiekach. Mieli oni także możliwość dowiedzieć się, jak chronić się przed chorobami i zapobiegać zarażaniu nimi innych. Na zakończenie zajęć wszyscy testowali metody relaksacyjne, uczyli się pozycji Cooka, która wpływa na wzrost koncentracji i usprawnia zdolność do zdobywania wiedzy.
Na podsumowanie zajęć o Stanisławie Adamowiczowej, młodzi naukowcy wraz z panią Edytą Jurczak-Błaszczyk przygotowali trzygodzinne zajęcia dla uczniów uczęszczających na świetlicę szkolną, pod nazwą: „Jak nie zachorować na jesień i w zimie?” Na początek poznawali owoce i warzywa, które mogli później degustować, dowiadując się jakie walory zdrowotne ma każde z nich. Wiktoria Bobrowska z klasy V przygotowała i zaprezentowała plakat o higienie osobistej i jej wpływie na zapobieganie chorobom, a po zakończonej pogadance przeprowadziła tematyczny quiz dla młodszych kolegów. Powiedziano także o tym, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa aktywność fizyczna i obcowanie z naturą. Uwieńczeniem dnia były zajęcia z gimnastyki i nauki tańców, podczas których wszyscy uczniowie spędzili wesoło i aktywnie czas.

Zajęcia o Janie Czochralskim – geniuszu wyklętym

W ramach projektu edukacyjnego „Być jak Ignacy”, w marcu 2020 roku, uczniowie mogli znów zapoznać się z postacią wspaniałego naukowca – Jana Czochralskiego, który niewątpliwie przyczynił się do rozwoju dzisiejszego świata, opierającego się na elektronice. Polski chemik, o bardzo burzliwej karierze naukowej, walczący po cichu podczas II Wojny Światowej, a po niej zapomniany i znieważony, był człowiekiem o wielkim talencie oraz niezwykłej wyobraźni. Jego wynalazki na zawsze zmieniły kierunek rozwoju techniki i transportu kolejowego.
Uczniowie w ramach zajęć Klubu Młodego Odkrywcy – Przyrodnika Salamandra mieli możliwość spróbować swoich sił, zamieniając świetlicę szkolną w małe laboratorium, a uczniowie młodszych klas bawili się w małych chemików, poznając sprzęt laboratoryjny i wykonując proste doświadczenia przyrodnicze.
Uczniowie klas IV-VI zapoznali się z Układami Okresowymi Pierwiastków Chemicznych i tworzyli modele cząsteczek chemicznych z modeliny. Najmłodsi uczniowie wysłuchali bajki origami, dzięki której przekonać się mogli, jak zbudowane są kryształy. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i już nie mogą się doczekać pierwszych lekcji chemii w starszych klasach.

Dzień Nauki Polskiej w nasze szkole

19 lutego 2020 roku po raz pierwszy w Polsce, a także w naszej szkole, świętowaliśmy Dzień Nauki Polskiej, uchwalony w dniu urodzin Mikołaja Kopernika – jednego z naszych rodzimych, wybitnych naukowców.
Z tej okazji w ramach Klubu Młodego Odkrywcy-Przyrodnika Salamandra, uczniowie mieli możliwość zapoznać się z najważniejszymi naukowcami, którzy wywodzili się z naszego kraju. Mieli oni możliwość grać w gry edukacyjne, zapoznać się z biografiami Polaków w ramach materiałów dostępnych w projekcie edukacyjnym „Być jak Ignacy”, a także korzystając z Internetu szukali ciekawostek o najbardziej zdumiewających wynalazkach, jakie powstały w naszym kraju.

Zajęcia mikroskopowania

15 października 2020 roku na zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy - Przyrodnika Salamandra uczniowie ćwiczyli preparatykę i obserwację mikroskopową.

Tytuł Ekszkoła 2020 przyznany po raz drugi Szkole Podstawowej w Rdziostowie

Dnia 22 października 2020 roku w Gminie Borzęcin ogłoszono wyniki Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego EKOSZKOŁA 2020, który odbył się w roku szkolnym 2019/2020. Jest on organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym.
Ogłoszono wyniki ogólne projektu, w którym uzyskaliśmy największą ilość punktów i w rezultacie otrzymaliśmy tytuł EKOSZKOŁA 2020, co pozwoliło nam po raz drugi zabrać statuetkę do szkoły. Udało się w tej edycji konkursu uzyskać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:
I miejsce w III rundzie za Prezentację multimedialną z przebiegu działań ekologicznych prowadzonych w szkole, obejmujących rok kalendarzowy 2019 i 2020.
I miejsce w IV rundzie za Pisemne sprawozdanie z przedsięwzięcia ekologicznego w kategorii klas I-IV oraz wyróżnienie w kategorii klas V-VIII.
W rundzie II, za film ekologiczny, na który uczniowie samodzielnie projektowali recyklingowe ubrania i nagrywali jego prezentację udało się uzyskać II miejsce w kategorii klas I-IV oraz II miejsce w kategorii klas V-VIII.

Klub Młodego Odkrywcy-Przyrodnika Salamandra on-line

Zajęcia naukowe naszego klubu nie zostały zawieszone mimo nauki zdalnej. Uczniowie uczestniczą w nich dzięki aplikacji MS Teams, poznając tajemnice z zakresu nauk przyrodniczych.

Szkolne konkursy ekologiczne zorganizowane w ramach „Tygodnia dla Ziemi”
„Spójrz głęboko w naturę, a wtedy wszystko zrozumiesz lepiej” (Albert Einstein)

Szkolne konkursy ekologiczne są w naszej szkole organizowane co roku w terminie bliskim 22 kwietnia, czyli Międzynarodowego Dnia Ziemi. Są one częścią innowacji pedagogicznej Klub Młodego Odkrywcy-Przyrodnika Salamandra, prowadzonej w naszej szkole. W tym roku odbyły się 3 konkursy:

 1. Konkurs fotograficzny pt.: „Piękna przyroda naszego regionu”, w którym zadaniem było wykonanie od 1-3 zdjęć ukazujących środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy.
 2. Konkurs plastyczny w którym zadaniem konkursowym było wykonanie plakatu pt.: „Chronimy nasza Ziemię”, przy wykorzystaniu ciekawych materiałów i technik oraz użyciu materiałów z recyklingu.
 3. Test wiedzy ekologicznej przeprowadzony on-line  dnia 29 kwietnia 2021 roku dla klas IV-VIII oraz stacjonarnie w dniu 4 maja 2021 roku w szkole w klasach I-III. Konkurs odbył się w następujących kategoriach:
 • Klasa I
 • Klasy II-III
 • Klasy IV-VI
 • Klasy VII-VIII

Na konkurs fotograficzny nadesłano 20 zdjęć, które wykonało 7 uczniów z klas IV-VIII.

Po naradzie postanowiono przyznać 4 równorzędne nagrody:

 1. Bartosz Smajdor - klasa V
 2. Oliwia Bodziony - klasa VII
 3. Maria Potoczek - klasa VII
 4. Patrycja Mróz - klasa VIII

2. Na konkurs plastyczny wpłynęły 3 prace, które komisja oceniła następująco:

I miejsce – Lidia Nowotczyńska

Wyróżnienie – Michalina Szkarłat

3. Test wiedzy:

Test wiedzy przygotowała i oceniała p. Edyta Jurczak-Błaszczyk – nauczycielka biologii i przyrody w Szkole Podstawowej w Rdziostowie.

Kategoria klas I:

Test wiedzy ekologicznej pisało 7 uczniów.

I miejsce – Emilia Pękala

II miejsce Martyna Wojnar

Kategoria klas II-III:

Test wiedzy ekologicznej pisało 13 uczniów z klasy II i 3 uczniów z klasy III.

I miejsce – Klaudia Michalik – 100 % punktów.

II miejsce  - Lidia Nowotczyńska

III miejsce – Igor Bobrowski i Kamil Pierzchała

Kategoria klas IV-VI:

Test wiedzy ekologicznej pisało 6 uczniów z klasy IV i 1 uczeń z klasy V oraz 2 uczniów z klasy VI.

I miejsce – Wiktoria Bobrowska – 100 % punktów.

II miejsce  - Karolina Piotrowska 

III miejsce – Wiktor Dziubanowski i Oliwia Tokarz

Kategoria klas VII-VIII:

Test wiedzy ekologicznej pisało 5 uczniów z klasy VII i 1 uczeń z klasy VIII.

I miejsce – Milena Smajdor

II miejsce  - Maria Potoczek

III miejsce – Ola Wójcik i Kinga Mróz

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniowie wykazali się wiedzą i wrażliwością ekologiczną. Znają zasady sortowania śmieci, rozumieją konieczność chronienia przyrody, a także rozróżniają zachowania proekologiczne od tych, które szkodzą środowisku naturalnemu.

Wojewódzki projekt "Ekszkoła 2021"

W piątek 22 października 2021 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w  Borzęcinie ogłoszono wyniki Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „EKOSZKOŁA 2021”, który odbywał się w roku szkolnym 2020/2021. Podczas gali nagrody wręczali m.in..:p. Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty, p. Piotr Kania – dyrektor GOK w Borzęcinie, p. Cecylia Czaja – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym, p. Janusz Kwaśniak – Wójt Gminy Borzęcin, p. Maciej Podobiński – Wicestarosta Brzeski.Pomimo trudnego czasu nauczania zdalnego udało się w tegorocznej edycji konkursu uzyskać:

 • II miejsce w I rundzie za Test wiedzy w kategorii klas VII-VIII, dotyczący wiadomości i umiejętności z zakresu ekologii oraz wybranych Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Test odbył się on-line i pisany był w szkole21 maja przez Milenę Smajdor oraz Kingę Mróz.
 • II miejsce w III rundzie za Prezentację multimedialną z przebiegu działań ekologicznych prowadzonych w szkole, obejmujących rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021.

Nasza szkoła wzięła także udział w rundzie II, za film ekologiczny, na który uczniowie samodzielnie wykonali recyklingowe meble z palet oraz rundzie IV, w której prezentowaliśmy w postaci zielnika i albumu charakterystyczne dla naszego regionu okazy flory i fauny.

                     Edyta Jurczak-Błaszczyk – szkolny koordynator projektu