Projekt "My polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy"

 

TYTUŁ INNOWACJI:  MY POLACY - NIEPODLEGLI, PRZEDSIĘBIORCZY

CZAS TRWANIA: PAŹDZIERNIK 2018 - LISTOPAD 2018

AUTOR INNOWACJI: MGR MARIA RAK

 

Narodowy Bank Polski ogłosił konkurs grantowy pn. „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”, który zorganizowany został z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W zeszłych roku szkolnym opracowany został wniosek naszej szkoły pn. „Przedsiębiorczy moi przodkowie i ja”. We wrześniu zostaliśmy poinformowani, że nasz projekt  został wybrany do realizacji. Znaleźliśmy się w gronie 100 innych projektów z całej Polski. Kwota dotacji z NBP wyniosła: 5000 zł.

1 października 2018r. rozpoczęła się rekrutacja uczniów chętnych do realizacji tego projektu. Z 29 uczniów utworzono pięć grup, które metodą projektu obrały sobie następujące tematy do przygotowania: „Pieniądze kiedyś i dziś”, „Jakie możliwości ma współczesny, przedsiębiorczy człowiek”, „Jak oszczędzano kiedyś i dziś”, „Narodowy Bank Polski”, „Historia pieniądza”. Równocześnie ogłoszony został konkurs na najbardziej przedsiębiorczą klasę, który polegał na zarobieniu jak największej kwoty pieniędzy przez okres jednego miesiąca. Każda z klas wylosowała jeden dzień tygodnia, w którym mogła przeprowadzić akcję na terenie szkoły, a poza nią uczniowie zbierali pieniądze poprzez: sprzedaż makulatury, złomu, produktów spożywczych, akcji promocyjnych.

 

W dniu 15 października 2018r. zorganizowana została wycieczka do Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu. Podczas zajęć uczniowie poznali historię banku, analizowali jego archiwalną dokumentację. Obejrzeli stare monety i banknoty. Poprzez zadawanie pytań pracownikom banku uzyskali odpowiedzi na zagadnienia, które wykorzystywali w swoich projektach.

 

Punktem kulminacyjnym podsumowującym realizację projektu była tzw. „Noc listopadowa”, która odbyła się 9/ 10 listopada 2018r. Wszystkie grupy zaprezentowały swoje tematy w formie prezentacji multimedialnych, filmiku, wystawy. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali jednakowe upominki, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc w konkursie na najbardziej przedsiębiorczą klasę dofinansowanie do wycieczek szkolnych: klasa V czek na kwotę 300 zł i 500 zł od Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu, klasa VI czek 200 zł, klasa VII czek na 100 zł.