Program WF z AWF

 

TYTUŁ PROJEKTU:  WF Z AWF

CZAS TRWANIA: WRZESIEŃ 2021 - GRUDZIEŃ 2021

REALIZACJA: MGR GRZEGORZ BĄCZEK KL 4-6
                     MGR KATARZYNA WESOŁOWSKA KL 1-2

 

 

 

Projekt WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły to program przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Akademiami Wychowania Fizycznego. Jego głównym celem jest poprawa oraz monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych. 

Z naszej szkoly dwoje nauczucieli: pani Katarzyna Wesołowska i pan Grzegorz Bączek wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez AWF w Krakowie i otrzymało certyfikaty w ramach programu "Aktywny powrót do szkoły". Tym samym szkoła mogła przystąpić we wrześniu do realizacji projektu WF z AWF.
W naszej szkole w projekcie „Aktywny powrót do szkoły – WF z AWF” wzięło udział 17 uczniów z klasy pierwszej i drugiej, którzy spotykali się raz w tygodniu na zajęciach sportowych oraz 15 uczniów klas 4-6, którzy mieli zajęcia 2 razy w tygodniuna w ramach Sport Klubów.
Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci, które chętnie rywalizowały ze sobą podczas gier zespołowych, integrowały się podczas gier i zabaw ruchowych oraz wykonywały rozmaite ćwiczenia gimnastyczne, a także kształtowały zdolności motoryczne i koordynację ruchową.
Koordynatorem zajęć sportowych dla klas I-II w ramach Sport Klubów była p. Katarzyna Wesołowska, a dla klas 4 -6 p. Grzegorz Baczek.