Projekt edukacji finansowej "Złote Szkoły NBP"

Innowacja "Giganci finansów osobistych"

 

TYTUŁ INNOWACJI:  GIGANCI FINANSÓW OSOBISTYCH

CZAS TRWANIA: LUTY 2021 - CZERWIEC 2021

AUTOR INNOWACJI: MGR AGNIESZKA GAŁDA I MGR MARIA RAK

 

Celem przeprowadzenia innowacji jest potrzeba aktywowania uczniów do podejmowania działań, które kształtują umiejętności ekonomiczne. Wprowadzenie młodego pokolenia w świat finansów, zwłaszcza tych osobistych pomoże im w bezpieczny i swobodny sposób poruszać się w tym obszarze w przyszłości. Ważnym aspektem programu, będzie ukazanie w jaki sposób planować i kontrolować swoje wydatki. Przydatną umiejętnością będzie również kwestia dotycząca siły oszczędzania oraz pomnażania swoich oszczędności. Wchodząc w dorosłość uczniowie będą wyposażeni w wiedzę na temat zarzadzania swoimi wydatkami.

Celem innowacji będzie:

  • Propagowanie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów,
  • Przygotowanie młodzieży do bezpiecznego poruszania się w świecie finansów,
  • Popularyzowanie innowacyjnych działań podejmowanych przez uczniów w zakresie ekonomii

Zespół złożony z nauczycieli i uczniów klas 7-8 tworzy drużynę o nazwie „ Ambasadorzy Edukacji Ekonomicznej”. Drużyna ubiega się o tytuł Złotej Szkoły NBP. W tym celu należy wykonać trzy zadania, z których relacje umieszczane będą na specjalnej platformie.

Zadanie nr.1 – uczestnicy wezmą udział w spotkaniach z ekspertami instytucji publicznych m.in. banków, urzędów czy placówek edukacyjnych. Będzie to cykl spotkań w formie konferencji , warsztatów. (spotkania w formie online lub w formie spotkania w szkole).

Zadanie nr.2 – zorganizowanie tzw. Lekcji z ekonomią. W ramach dowolnego przedmiotu (jednego lub dwóch), zostaną zorganizowane zajęcia, które będą dotyczyć finansów osobistych.

Zadanie nr.3 – Debata związana z tematem finansów osobistych, w której wezmą udział uczestnicy programu z udziałem ekspertów.

 

Nasza szkoła po raz kolejny rozpoczęła współpracę z Narodowym Bankiem Polskim realizując projekt pn. „Złote Szkoły NBP”. Uczniowie wzięli udział w interdyscyplinarnych „lekcjach z ekonomią”, prowadzonych przez nauczycieli różnych przedmiotów. Pierwsze takie zajęcia odbyły się 15 kwietnia 2021r. i zostały poprowadzone przez panie: Agatę Stężowską – nauczycielkę matematyki oraz geografii i Agnieszkę Gałdę – nauczycielkę WOS – u i historii. Lekcja rozpoczęła się od wyjaśnienia pojęcia denominacji oraz przedstawienia jej przyczyn, następnie uczniowie poznali reformy walutowe mające miejsce w XX wieku. Druga część lekcji była przedstawieniem najbogatszych i najlepiej rozwijających się gospodarek na świecie. W części praktycznej uczniowie obliczali odsetki oraz oprocentowanie lokaty bankowej.
W dniu 19 kwietnia 2021r. odbyła się druga lekcja interdyscyplinarna. Poprowadziły ją pani Edyta Jurczak – Błaszczyk – nauczycielka fizyki i pani Maria Rak – nauczycielka języka polskiego. W pierwszej części zajęć uczniowie obliczali między innymi średnie dobowe zużycie prądu i wody. Obliczeń dokonywali na danych z liczników pochodzących z  własnych gospodarstwach domowych.  Analizowali także zużycie prądu i wody przez sprzęt z różnej klasy energetycznej. W drugiej części lekcji uczniowie poznali różnicę pomiędzy dyskusją a debatą oraz zdobyli wiedzę na temat różnego rodzaju debat. Następnie wzięli udział w dyskusji czy warto oszczędzać. Zwolennicy i przeciwnicy oszczędzania przekonywali się wzajemnie przywołując merytoryczne argumenty. Dyskusja stała się punktem wyjścia do osobistych rozmyślań na temat oszczędzania nie tylko pieniędzy.

 

21 kwietnia 2021 r. uczniowie klasy VII i VIII jako uczestnicy I edycji projektu Złote Szkoły NBP wzięli udział w spotkaniu, którego tematem były projekty unijne. Ekspertem, który wygłosił prelekcję była pani Monika Turek, dyrektor biura LGD Korona Sądecka. Nasz gość wyjaśnił, że stowarzyszenie w którym działa obejmuje obszar następujących gmin: Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz Miasta Grybów. Uczestnicy projektu dowiedzieli się również, że stowarzyszenie to zajmuje się przyznawaniem dotacji na realizację różnego rodzaju projektów m.in warsztatów, szkoleń mających na celu aktywizację młodzieży oraz kół gospodyń wiejskich. Organizacja ta realizuje również projekty infrastrukturalne, takie jak budowa boisk, placów zabaw oraz ścieżek rekreacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na fakt, że projekty unijne są rodzajem inwestowania i należy dokładnie przeanalizować budżet i harmonogram. Oprócz inwestowania w sensie finansowym podkreślono, że projekty unijne to także inwestowanie w kapitał ludzki. W drugiej części spotkania uczniowie obejrzeli film na temat projektów realizowanych na obszarze gmin naszego regionu. Na pamiątkę spotkania, pani Monika Turek przekazała wszystkim uczestnikom  biorącym udział w prelekcji bardzo ciekawe  materiały promocyjne, które zostaną wręczone uczniom po powrocie do szkoły.

 

26 kwietnia 2021r. uczniowie klasy VII, którzy realizują projekt NBP pn. „Giganci finansów osobistych” i są ambasadorami edukacji ekonomicznej poprowadzili lekcję dla swoich kolegów z klasy I. Siódmoklasiści, którzy połączyli się z pierwszakami za pomocą aplikacji Teams,  skupili się na wyjaśnieniu czym jest oszczędzanie, jakie są jego zalety i wady oraz w jaki sposób możemy oszczędzać. Zagadnienia te omawiane były w formie prezentacji multimedialnej. Kolejnym etapem zajęć było kolorowanie przez pierwszaków świnek – skarbonek, które od XIX w. są symbolem oszczędzania, a dlaczego tak jest również wyjaśnili uczniowie – ambasadorzy. W drugiej części lekcji pierwszoklasiści wysłuchali i obejrzeli bajkę o krasnoludku, który nie mógł sie zdecydować czy oszczędzać, czy nie, a w podjęciu decyzji pomogła mu Królewna Śnieżka.
Wiedza, którą przekazali starsi uczniowie na pewno będzie przydatna klasie I, ponieważ rozpoczynają oni realizację projektu „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”. 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie  od kilku miesięcy realizuje projekt pn. „Złote Szkoły NBP”, którego pierwsza edycja zatytułowana jest „Giganci Finansów Osobistych”. Ideą tego projektu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych i prospołecznych. Realizując ten program zmierzyliśmy się z następującymi zadaniami: spotkanie z ekspertem, lekcja z ekonomią.
Elementem podsumowującym realizację projektu była szkolna debata, w której wzięli  udział nasi uczniowie i zaproszeni przez nas goście. Ze względu na obostrzenia sanitarne, ograniczyliśmy ilość uczestników na sali, zapraszając pozostałych do transmisji online, która zgromadziła licznych odbiorców.
Wydarzenie to odbyło się  27 kwietnia 2021 roku w Domu Parafialnym w Marcinkowicach. Tematem przewodnim spotkania była dyskusja i próba udzielenia odpowiedzi na następujące pytanie: "Oszczędzanie, inwestowanie czy konsumpcja?".
W ramach przygotowania do tego  wydarzenia podjęliśmy następujące działania: uczniów biorących udział w debacie podzieliliśmy na tzw. grupy zadaniowe. Pierwsza grupa zajęła się przygotowaniem ankiety jako narzędzia badawczego; przeprowadzeniem badania online wśród uczniów naszej szkoły. Pytania dotyczyły kwestii oszczędzania. Celem badania było sprawdzenie jakie zdanie na temat oszczędzania mają starsi i młodsi uczniowie oraz co motywuje dzieci i młodzież do odkładania pieniędzy.
Druga grupa miała za zadanie opracować scenariusz debaty panelowej. Wybrani uczniowie przygotowywali się do pełnienia roli ekspertów w debacie oraz roli moderatora. Pozostali uczestnicy przygotowywali pytania, które mogliby zadać ekspertom.
W panelu debaty wzięli udział:  pani dr Aneta Oleksy - Gębczyk z Instytutu Ekonomicznego  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Urszula Łabuda - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie  oraz dwoje uczniów klasy VII: Julia Galica i Kacper Popardowski -  przedstawiciele Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Moderatorem debaty była uczennica klasy VII – Kinga Mróz.
Debata składała się z dwóch części. W pierwszej części zaproszeni eksperci odpowiadali na pięć pytań zadanych przez moderatora. Druga cześć debaty polegała na zadawaniu pytań przez uczniów zebranych w sali. Pytania do ekspertów padły od uczniów klasy VIII, którzy przedstawili wyniki i wnioski swojego badania ankietowego oraz uczennicę klasy VII.  Kolejne pytania padły od przedstawicieli uczniów klasy I, którzy poprzez realizację kolejnego projektu rozpoczynają swoją przygodę z ekonomią.
Po zadaniu wszystkich pytań i udzieleniu na nie odpowiedzi, eksperci podsumowali  debatę i sformułowali wnioski. Na pamiatkę spotkania zaproszeni gości oraz przedstawiciele klasy I, VII i VIII otrzymali skarbonki - świnki.