Innowacja „Ocalić od zapomnienia”

 

TYTUŁ INNOWACJI:  OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

CZAS TRWANIA: MARZEC 2015 - CZERWIEC 2017

AUTOR INNOWACJI: MGR MARTA GRÓDEK - PIOTROWSKA, MGR IRENA SZAJEWSKA

INNOWACJA UZYSKAŁA AKCEPTACJĘ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY.

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie przystępuje do realizacji innowacji programowej z zakresu edukacji regionalnej pn.”Ocalić od zapomnienia”. Inicjatywa ta została zgłoszona przez panią Martę Gródek – Piotrowską – pasjonatkę regionalizmu, współautorkę programu z edukacji regionalnej „Wierność korzeniom”, który to program zajął I miejsce w konkursie „Bliższe Ojczyzny – Małopolska” ogłoszonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku 2008 oraz panią Irenę Szajewską.

Szkoła w Rdziostowie od początku jej istnienia , angażowała się w różne przedsięwzięcia , mające na celu ocalenie tego co odchodzi w zapomnienie. W latach 2000-2005 był realizowany projekt „Tu jest mój dom”, efektem którego było wydanie 5 publikacji książkowych. Fachową wiedzę czerpiemy od osób dla których dziedzictwo kulturowe jest pasją oraz od rodziców naszych uczniów. W konkursach regionalnych, w których bierzemy co roku udział, możemy poszczycić się licznymi osiągnięciami.

W ubiegłym roku Koło Sądeckie Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego
i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu w ramach cyklicznych spotkań „Biblioterapia w szkole” zorganizowały 21 maja 2014 konferencję dla bibliotekarzy pod hasłem   „Regionalizm w biblioterapii”. Odbyła się ona w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sącz, w którym na zaproszenie uczestniczyła nasza szkoła.  Prezentacja „Ziemia Chełmecka z legendami w tle” - tradycje ludowe regionu i ich wykorzystanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły Podstawowej w Rdziostowie - zaprezentowane przez panią  Martę Gródek-Piotrowską rozpoczęła konferencję. Ukazanie długoletnich tradycji szkoły w zakresie regionalizmu, sięgających już lat przedwojennych i postaci pani Marii Sopaty, poprzez izbę regionalną stworzoną pod kuratelą pana Wróbla, aż po serię współczesnych publikacji, które ukazały się na przełomie ostatnich kilkunastu lat z inicjatywy nauczycieli ze szkoły w Rdziostowie, dały obraz pełny placówki uhonorowanej za osiągnięcia w tej dziedzinie Złotym Sercem Lachowskim.

Innowacja pn.”Ocalić od zapomnienia” będzie realizowana w roku szkolnym:

2014/2015 – „Moja miejscowość, moja szkoła”,

2015/2016 – „Moja gmina, moje miasto”,

2016/2017 – „Moja Ojczyzna Polska”.

Projekt edukacji regionalnej

SPRAWOZDANIE