Innowacja Gramy w szachy

 

TYTUŁ INNOWACJI:  GRAMY W SZACHY

CZAS TRWANIA: WRZESIEŃ 2015 - CZERWIEC 2017

CZAS TRWANIA: WRZESIEŃ 2019 - CZERWIEC 2022

AUTOR INNOWACJI: MGR URSZULA ŁABUDA

INNOWACJA UZYSKAŁA AKCEPTACJĘ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY.

 

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Edukacja przez szachy w szkole”. Patronat nad tą akcją objął Polski Związek Szachowy, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.  Od 29 stycznia 2015 roku do projektu przystąpił Małopolski Związek Szachowy. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Korzyści płynące z nauczania gry w szachy na różnych etapach edukacyjnych docenia także Unia Europejska. W wydanym 15.03.2012 Oświadczeniu Pisemnym Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (0050/2011) czytamy między innymi „szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (...), bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania...”.

 

Projekt adresowany jest do uczniów klasy II w roku szkolnym 2015/2016 oraz do uczniów klasy III w roku szkolnym 2016/2017.
Cele projektu:

  1. rozwój samodzielnego myślenia i kreatywności uczniów oraz motywacji do samodzielnej pracy;
  2. rozwój wyobraźni przestrzennej i pamięci wzrokowej, strategicznego myślenia;
  3. zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów SP w Rdziostowie, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz pomoc w kształtowaniu ważnych cech osobowości takich jak: odpowiedzialność, koncentracja, intuicja;
  4. stymulowanie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego poprzez: rozwój zainteresowań, twórczą aktywność, rozwijanie pamięci i uwagi, rozwój myślenia logiczno-wyobrażeniowego, rozwój pozytywnych sfer osobowości, zdrowej rywalizacji;
  5. uczniowie nauczą się postępowania według zasad fair play, szacunku wobec przeciwnika, odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.

 

W ramach projektu został zorganizowany w szkle turniej szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły.

 

W kolejnym turnieju szkolnym udział wziął Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski.

 

Uczniowie naszej szkoły brali również udział w turnieju szachowym w Brzeznej.

 

Uczniowie naszej szkoły brali również udział w turnieju szachowym w 'Elektryku" w Nowym Sączu .

 

Tym razem nasi uczniowie brali udział w turnieju szachowym w Krakowie.

 

Nasi uczniowie podczas lekcji w szkole.